Nauka sfeudalizowana. O wątpliwych kryteriach oceny osiągnięć naukowych

Autor

  • Aleksander Kobylarek University of Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2017.9.13

Słowa kluczowe:

feudalizm naukowy, kryteria oceny, miary nauki, psychologia oceny

Abstrakt

Artykuł podejmuje  problematykę oceniania dorobku naukowego. Wzięto pod uwagę różnorodne uwarunkowania deformacji  oceny oraz zależność kryteriów od uwarunkowań niemerytorycznych.  Niejasne kryteria oceny pracy naukowej mają szczególne znaczenie dla osób rozpoczynających karierę naukową. Dla debiutantów pierwsze oceny ich prac naukowych są punktami orientacyjnymi, do których odnoszą oni później swoją działalność naukową. Niejasne kryteria mogą zniechęcić  utalentowanych i skierować ich zainteresowania poza naukę.  Lokalne (narodowe) kryteria oceny, nieuwzględniające perspektywy międzynarodowej blokują również jej rozwój poza granicami.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Aleksander Kobylarek - University of Wrocław

Aleksander Kobylarek (ur. 02.05.1968) jest obecnie adiunktem  w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problemami edukacji w obliczu intensywnych zmian cywilizacyjno- kulturowych, metodami optymalizacji funkcjonowania szkoły wyższej w warunkach skoku cywilizacyjnego, wpływem nowych technologii na edukację, uniwersytetami trzeciego wieku. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych na ten temat. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał w 2003 roku. Rok później została opublikowana jego praca doktorska Absolwenci uniwersytetu w transformującym się społeczeństwie. Specjalizuje się również w promowaniu młodych talentów naukowych. W latach 2006-2016  pełnił funkcję kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. Prezes Fundacji Pro Scientia Publica od 2010 r. Koordynator i kierownik licznych grantów edukacyjnych i badawczych o zasięgu międzynarodowym.

Opublikowane

2017-07-16

Jak cytować

[1]
Kobylarek, A. 2017. Nauka sfeudalizowana. O wątpliwych kryteriach oceny osiągnięć naukowych. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 9–13. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2017.9.13.

Numer

Dział

Artykuł wprowadzający