Kontakt

Fundacja Pro Scientia Publica
ul. Redycka 37
51-169 Wroclaw


aleksander.kobylarek@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Aleksander Kobylarek
Uniwerystet Wrocławski

Wsparcie techniczne

Aleksander Kobylarek