O czasopiśmie

"Ogrody Nauk i Sztuk" to czasopismo internetowe oraz drukowane multi-, inter- i trans- dyscyplinarne, przeznaczone dla promowania młodych polskich talentów naukowych z obszaru tzw. Geisteswissenschften czyli wszystkich nauk z wyjątkiem przyrodniczych i ścisłych.
Ogrody Nauk są wydawane raz do roku- po semestrze letnim i zawsze będą obejmowały debiuty naukowe z poprzedniego roku. Czasopismo zostało założone w celu wspierania młodych uzdolnionych studentów i doktorantów, którzy nie znajdują dla siebie miejsca w ramach istniejących dyscyplin, nie posiadają możliwości upowszechniania wyników swoich badań w funkcjonującej obecnie prasie naukowej lub którzy są niepewni co do wartości swojej twórczości naukowej i pragną poddać się ocenie zewnętrznej, spoza swojego najbliższego otoczenia.
Szczególną opieką otaczamy debiutantów, którzy piszą swoje pierwsze teksty naukowe. Mają oni możliwość wygłoszenia swoich tez w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej Talenty, która odbywa się co roku w ostatni weekend listopada, jak również nauczenia się warsztatu naukowego/ nabycia podstawowych i niezbędnych kompetencji do komunikowania się w świecie uczonych, w ramach cyklu seminariów organizowanych przy okazji tejże konferencji zawsze w pierwszym dniu.
Promowaniu młodych talentów ma również służyć otwarta formuła publikacji- online, po to, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, potencjalnie zainteresowanych danym tematem lub prowadzących podobne badania.

Teksty zgłoszone do publikacji przechodzą bardzo długi proces selekcji, redakcji, poprawek, uzupełnień. Wszystkie teksty poddawane są również recenzji zewnętrznej i mogą być opublikowane tylko po akceptacji wszystkich wskazówek redaktorów naukowych tematycznych, technicznych oraz recenzentów i wprowadzeniu stosownych zmian. Osoby zaangażowane w pracę nad czasopismem nie pobierają wynagrodzenia a środki finansowe niezbędne do funkcjonowania są pozyskiwane przez fundację Pro Scientia Publica.

Obecnie czasopismo jest indeksowane w ERIH+, CEEOL, EBSCO, Index Copernicus, CEJSH. Czasopismo znajduje się również na ministerialnej liście czasopism naukowych i ma przyznane 20 pkt.

Koszt publikacji od 2022 r. to 500,-zł. Uczestnicy konferencji Talenty mogą odliczyć jednorazowo od tej kwoty koszt udziału w konferencji. Prośba o wniesienie stosownej opłaty następuje po zaakceptowaniu przez redaktora naczelnego oraz uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej.