Rada naukowa:

 • Aleksander Kobylarek - przewodniczący
 • Joanna Golonka-Legut
 • Luba Jakubowska
 • Ewa Jurczyk-Romanowska
 • Jacek Gulanowski
 • Ilona Zakowicz
 • Aleksandra Marcinkiewicz
 • Liliana Kołodziejczak

 

Redaktor naczelny Aleksander Kobylarek

Zastępca redaktora naczelnego Aleksandra Marcinkiewicz

Sekretarz  redakcji: Dominika Kęsik

 

Redaktorzy tematyczni

Ewa Musiał

Anna Sladek

Marta Koszczyc

 Dagna Budakiewicz

Sylwia Bokuniewicz

Katarzyna Kaczmar

 

Indeksacja

Ewa Musiał

 

Obsługa Baz Danych:

CEEOL- Dominika Kęsik

CEJSH- Sylwia Bokuniewicz

Index Copernicus

 

Redaktorzy językowi:

Justyna Rządeczko
Grzegorz Małecki
Jowita Gromysz
Lilianna Wojtkowska
Aleksandra Neyman
Magdalena Sobecka

 

Tony King (tekst w języku angielskim)

Patrycja Karpińska (tekst w języku angielskim)

 

Redaktorzy statystyczni:

Piotr Kwiatkowski

Kamil Błaszczyński

 

ISSN 2299-2014

Projekt okładki:

Marcin Winiszewski

marcin.winiszewski@gmail.com

Skład i łamanie:

Robert Błaszak

rblaszak@interia.pl

Druk i oprawa:

Agencja Wydawnicza „ARGI” sc

www.argi.pl

 

Lista recenzentów:

 • Leppert Roman, dr hab. prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Sinkewych Olga, Dr. of philosophy, Assoc. Prof. of Culture Chair, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Hertsjuk Dmytro, Dr. of pedagogics, Head of Pedagogics Department, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Ostrovska Kateryna, Dr. of Psychology, Assoc. Prof. of Psychology Department, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Melnyk Volodymyr, Prof.-Dr. of philosophy, Head of Philosophy Department, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Zajachkivska Nadija, Dr. of pedagogics, Assoc. Prof. of Pedagogics Department, I.Franko Lviv National University, Lwów
 • Gąsowski Tomasz, prof. zw. dr hab., Akademia Ignatianum, Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Estetyki, Kraków
 • Rott Dariusz, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Katowice
 • Smołucha Janusz, dr hab., Akademia Ignatianum Instytut Kulturoznawstwa, Kraków
 • Semków Jerzy, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała
 • Żłobicki Wiktor, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Wrocław
 • Straś-Romanowska Maria, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Wrocław
 • Hasińska Zofia, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 • Ładyżyński Andrzej, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Wrocław
 • Kiczka Karol, dr hab., Uniwersytet Wroclawski, Wydział Prawa administracji i Ekonomii, Wrocław
 • Chumiński Jędrzej, dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • Paź Bogusław, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
 • Robbins- Ruszkowski Jessica, PhD, profesor w Wayne State University, USA
 • Bednarek Stefan, dr. hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Wrocław
 • Leniv Zoriana, PhD, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów, Ukraina
 • Wawrzak- Chodaczek Mirosława, dr hab., Instytut Pedagogiki Uniwerystetu Wrocławskiego
 • Jędrychowska Barbara, dr hab., Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Tarajło- Lipowska Zofia, prof. dr hab., Uniwerystet Wrocławski & Wyższa Szkoła Filologiczna
 • Czernianin Wiktor, dr hab.,  Uniwersytet Wrocławski