Informacje dla bibliotekarzy

Biblioteki mogą zamówić bezpłatne egzemplarze czasopisma, pod warunkiem, że pokryją koszty przesyłki