Pedagogika. Międzypokoleniowy dystans i nowa kontrreformacja

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2022.9.14

Słowa kluczowe:

priorytety edukacji, wojna ideologiczna, dziadersi, opór, filozofia nauki, Margaret Mead

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem różnic pokoleniowych w podejściu do wiedzy i nauki oraz wpływu ideologii na zepsucie tych dwu wymiarów życia społecznego. Autor stawia tezę, iż zróżnicowane podejście do nauki i edukacji ma charakter systemowy i w dużym stopniu jest uwarunkowane generacyjnie. Oddziaływanie ideologiczne starszego pokolenia, reprezentującego jednocześnie władzę pastoralną, ideologię i pedagogizowanie rzeczywistości zostało przeciwstawione pokoleniom młodszym- wstępującym, które opierają się cynicznemu kłamstwu. Nowa ideologiczna kontrreformacja jest postrzegana jako próba powrotu do idei społeczeństwa postfiguratywnego, tradycyjnego, z uporządkowanymi wzorami kultury. Autor stoi na stanowisku, że przedłużanie takiej nowej kontrreformacji wiązać się będzie tylko z wielowymiarowymi stratami (moralnymi, ekonomicznymi, kulturowymi, cywilizacyjnymi, wizerunkowymi). W związku z tym należy przeciwstawić się zapałowi kontrreformatorów i odrzucić ideologiczne więzy na rzecz racjonalności.  Uzdrowienie nauki i edukacji poprzez umiędzynarodowienie i odpolitycznienie stanowi jedyną właściwą drogę do tego celu. A pokolenia wstępujące są właściwymi aktorami, jedynymi możliwymi do stawienia oporu kłamstwu i wprowadzania racjonalności w prefiguratywnym świecie.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Aleksander Kobylarek - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1/3, 50-527 Wrocław

PhD in humanities, assistant professor at the University of Wrocław (Poland) in Departament of Pedagogy, manager of the University of the Third Age in the University of Wrocław up to 2016, author of more than 100 scientific publications, including articles, books, chapters, editor-in-chief of international scientific "Journal of Education Culture and Society" and "Ogrody Nauk i Sztuk (Gardens of Science and Arts).

Bibliografia

Baron-Cohen, S. (2015). Teoria zła. Sopot: Smak Słowa.

Benda, J. (1928). The Treason of the Intellectuals. New Brunswick and London: Transaction Publishers.

Błaszczyński, K. (2014). Konsekwencje globalistycznego modelu nauki. Ogrody Nauk i Sztuk, 13-22.

Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Zysk i S-ka.

Goćkowski, J. (1998). Grupy ethosowe świata ludzi nauki [Ethical groups in the world of academic staff]. In J. Baradziej, & J. Goćkowski, Rozważania o tradycji i ethosie [Reflections on tradition and ethics] (pp. 301-325). Kraków: Baran i Suszyński.

Kobylarek, A. (2020). The pedagogy of shame. Education in the face of the demokratur of ignoramuses. Journal of Education Culture and Society(1), pp. 5-12.

Mead, M. (1970). Culture and Commitment. New York: Garden City.

Melosik, Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy [The university and society. Discourses on freedom. knowledge and power]. Poznań: Wolumin.

Pinker, S. (2021). Rationality: what it is, why it seems scarce, why it matters. Viking.

Stawiszyński, T. (2021). Co robić przed końcem świata? Warszawa: Wydawnictwo Agora.

Toffler, A. (1991). Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century. New York: Bantam Books.

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

[1]
Kobylarek, A. 2022. Pedagogika. Międzypokoleniowy dystans i nowa kontrreformacja. Ogrody Nauk i Sztuk. 12, 12 (sie. 2022), 9–14. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2022.9.14.

Numer

Dział

Artykuł wprowadzający