Odejścia i niedostatek. Pedagogika zaniku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2023.7.9

Słowa kluczowe:

priorytety edukacji, społeczeństwo zmęczenia, doktoranci, transgresja, absencja

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem rezygnacji z pracy naukowej, niedostatku młodych adeptów pedagogiki i ucieczki specjalistów od edukacji. Oprócz typowych barier, utrudniających wejście do świata nauki, ujawnione zostały 3 grupy czynników zniechęcające do rozwijania pedagogiki i pracy w edukacji: ekonomiczne, ideologiczne i psychologiczne (przede wszystkim zmęczenie).

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Aleksander Kobylarek - University of Wrocław, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1/3

PhD in humanities, assistant professor at the University of Wrocław (Poland) in Departament of Pedagogy, manager of the University of the Third Age in the University of Wrocław up to 2016, author of more than 100 scientific publications, including articles, books, chapters, editor-in-chief of international scientific "Journal of Education Culture and Society" and "Ogrody Nauk i Sztuk (Gardens of Science and Arts).

Bibliografia

Han, B.-C. (2022). Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Jashapara, A. (2004). Knowledge Management: An Integrated Approach. Essex : Pearson Education.

Kobylarek, A. (2019). Education in the post-scientific culture. Journal of Education Culture and Society, 10(1), pp. 5-13.

Kozielecki, J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. [The psychological concept of man]. Warszawa: Żak.

Wieteska, M. (2014). Wczesna dorosłość w ponowoczesności. Odraczanie autonomii w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia. Ogrody Nauk i Sztuk, 368-377.

Pobrania

Opublikowane

2023-08-31

Jak cytować

[1]
Kobylarek, A. 2023. Odejścia i niedostatek. Pedagogika zaniku. Ogrody Nauk i Sztuk. 13, 13 (sie. 2023), 7–9. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2023.7.9.

Numer

Dział

Artykuł wprowadzający