Badania zaangażowane

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.17.22

Słowa kluczowe:

etnografia edukacyjna, badania etnopedagogiczne, action research, obserwacja, diagnoza.

Abstrakt

Teza. Badania etnograficzne oraz badania w działaniu wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki. W pedagogice pojawiają się jednak rzadko. Autorka artykułu przybliża istotę tych metodologii, wskazując na możliwości ich stosowania, a także triangulacji.

Omówione koncepcje. W artykule omówiono istotę i przebieg badań w działaniu oraz rodzaje i poziomy etnografii edukacyjnej.

Wyniki i wnioski. Etnografia edukacyjna przypomina ideę badań w działaniu. Podobnie jak badania w działaniu skupia się na dostrzeżeniu potrzeby zmiany i wprowadzeniu usprawniających rozwiązań.

Oryginalność. Oba typy badań są badaniami uczestniczącymi, cechującymi się zaangażowaniem badacza i badanych.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Magda Wieteska - University of Wrocław

Master of Pedagogy and Andragogy,  a PhD student at the University of Wrocław. She graduated from the Pedagogy Department at the University of Wrocław, major: adult education and social marketing; coaching and career counseling. She is a journalist, writer, and instructor of literary and journalism workshops.

Scientific interests: adult education, gerontology, silver marketing, (auto)biographical approach in adult education.

Bibliografia

Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: PWN.

Bielecka-Prus, J. (2014). Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 10(3), 76-95.

Červinková, H. (2012). Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(57), 7-18.

Červinková, H. (2013). Etnografia edukacyjna i badania w działaniu – z warsztatu kształcenia nauczycieli, Forum Oświatowe, 1(48), 123-137.

Cuprjak, M. (2014). Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana, Przegląd Badań Edukacyjnych, 18(1), 195-204.

Dejna, D. (2012). Amisze. Fenomen wychowania endemicznego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Dudkiewicz, M. (2011). Metodologiczny kontekst badań aktywizujących, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 2(5), 4-6.

Foley, D., Valenzuela, A. (2009). Etnografia krytyczna. Polityka współpracy. W: N. K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badawcze w naukach społecznych (ss. 315-339). Warszawa: PWN.

Jabłoński, M. (2016). Od prakseologii do badań w działaniu. Wokół synergii i antagonizmów, Przegląd Badań Edukacyjnych, 23(2), 247-268.

Kacperczyk, A. (2016). „Nie muszę się tak bać!”. Rola autoetnografii w analizie emocjonalnych aspektów działania wspinaczkowego. W: M. Kafar (red.), Autobiograficzne aspekty praktyk poznawczych (ss. 215-253). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kacperczyk, A. (2016). Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie analizy społecznego świata wspinaczki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts, Nowy Jork: Harper & Row.

Nowotniak, J. (2011). Społeczne światy pokoi nauczycielskich, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3(55), 71-86.

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Polak, K. (2007). Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skulicz, D. (1998). Diagnozowanie pedagogiczne. W: S. Palka (red.), Orientacja w metodologii badań pedagogicznych (ss. 56). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skulicz, D. (2009). Badania opisowe i badania diagnostyczne. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (ss.221-236). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Woynarowska-Sołdan, M. (2014). Metoda Action Research i jej zastosowanie w promocji zdrowia, Hygeia Public Health, 49(4), 672-678.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Wieteska, M. 2020. Badania zaangażowane. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 17–22. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.17.22.