Obrazy starości w „Spóźnionych kochankach” W. Whartona

Autor

  • Magda Wieteska Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Słowa kluczowe:

późna dorosłość, starość, seniorzy, Wiliam Wharton, powieść, kobiecość, stygmatyzacja, stereotypizacja.

Abstrakt

Utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej w okresie starości jest jednym z celów edukacji senioralnej.  Celem trudnym do realizacji m.in. ze względu na stygmatyzację czasu późnej dorosłości, narosłe wokół niej stereotypy oraz – co istotne – również stosunek do własnego życia i zachodzących w nich zmian ujawniany przez samych seniorów, a zwłaszcza seniorki.

Powieść Wiliama Whartona jest próbą zburzenia owych stereotypów i nadania obrazom starości zupełnie innego wymiaru.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Tekst źródłowy:

Wharton W., Spóźnieni kochankowie, tłum. K. Fordoński, Poznań 1995

Bibliografia:

Fabiś A. i A., Aktywność seksualna osób starszych, [w:] Jodko A. (red.), Tabu seksuologii, Warszawa 2008

Fabiś A., Wawrzyniak J. K., Chabior A. (red.), Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków 2015

Fromm E., O sztuce miłości, Poznań 2000

Garncarek E., Filmowy portret starszych kobiet, [w:] Zierkiewicz E., Łysak A. (red.), Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej, Wrocław 2005

Germain C. B., Gitterman A., The Life Model of Social Work Practice, Columbia 2008

Hill R. D., Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Warszawa 2010

Kałużny R., Idea kształcenia ustawicznego a aktywność edukacyjna seniorów, „Biblioteka gerontologii społecznej. Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań” 2012, nr 1

Kapała M., Prawdy i mity dotyczące aktywności starszych kobiet. Przegląd badań, [w:] Zierkiewicz E., Łysak A. (red.), Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej, Wrocław 2006

Korcz B., Kostecka S., Leksowska M., Przełamując stereotypy – piękne starsze kobiety, [w:] Zierkiewicz E., Łysak A. (red.), Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej, Wrocław 2006

Lew-Starowicz Z., Fijałkowska-Grabowiecka A., Seks kontrowersyjny, Warszawa 2004

Lew-Starowicz Z. w rozmowie z Magdą Wieteską, Seks, viagra, menopauza, „Gazeta Senior” 2015

Martin C. E., Factors affecting sexual funcitoning in 60-79 year old married males, “Archives of Sexual Behavior” 1981, No 10

Masters W. H., Johnson V. E., Human Sexual Response, Boston 1966

Niewiedział D., Już nie kobieta? Samoocena atrakcyjności ciała starzejących się wdów, „Dyskursy młodych andragogów” 2014, nr 15

Semków J., Trzeci wiek – wyzwaniem współczesnego człowieka, [w:] Kobylarek A., Kozak E. (red.), Starość u progu XXI wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa, Wrocław 2010

Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011

Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się, Poznań 2000

Szatur-Jaworska B., Mówienie i myślenie o starości, [w:] Szatur-Jaworska B. (red.), O

sposobach mówienia o starości, Warszawa 2014

Straś-Romanowska M., T. Frąckowiak, Potoczne przekonania na temat starzenia się w świetle badań psychologicznych, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Pomyślne starzenie się jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź 2008

Wawrzyniak J., Seksualność osób 50 plus. Wybrane konteksty analizy zjawiska, „Edukacja Dorosłych” 2011, nr 1(64)

Wojnowska D., Juszkiewicz-Borowiec M., Chodorowska G., Wpływ menopauzy na starzenie się skóry, „Postępy Dermatologii i Alergologii” 2006, nr 3

Zakowicz I., Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012

Netografia

Bonowicz K., Seks nie przechodzi na emeryturę, http://m.pomorska.pl/publicystyka/art/7269526,seks-nie-przechodzi-na-emeryture,id,t.html, 29.12.2015

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/127553/spoznieni-kochankowie/wszyscy/2, 28.12.2015

Papiernik J., Spóźnieni kochankowie - zawsze jest czas na miłość, http://www.kultura.senior.pl/121,0,Spoznieni-kochankowie-zawsze-jest-czas-na-milosc,879.html, 28.12.2015

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Wieteska, M. 2017. Obrazy starości w „Spóźnionych kochankach” W. Whartona. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 443–450.