Nowe zachowania ryzykowne młodzieży - charakterystyka i tendencje rozwoju

  • Sławomir Kania WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: projekt-x, sexting, restrykcyjne diety, zachowania ryzykowne

Abstrakt

Cel badań. Celem artykułu jest charakterystyka nowych zachowań ryzykownych
oraz określenie tendencji ich rozwoju.
Metoda badań. Charakterystykę zachowań ryzykownych dokonano wykorzystując
metodę przeglądu odwołując się do publikacji naukowych oraz doniesień medialnych.
Wyniki. Wyróżniono trzy nowe zachowania ryzykowne: seksting, projekt-x oraz
stosowanie restrykcyjnych diet.
Wnioski. Ustalono, że nowe zachowani ryzykowne przejawiane przez młodzież,
związane są z rozwojem technologii cyfrowych i ulegają brutalizacji oraz rozpowszechnieniu

Biogram autora

Sławomir Kania, WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski

doktorant

Bibliografia

Barney D., Społeczeństwo sieci, Wyd. Sic!, Warszawa 2008.

Bębas S., Sexting – nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży, „Labor et educatio” 2015, nr 3

Charakowska K., Seksting – moda na autopornografie wśród współczesnej polskiej młodzieży, [w:] Konkurencyjny rynek medialny, Telewizja wobec nowych mediów, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Cichocki M., Napoje energetyzujące – współczesne zagrożenie zdrowotne dzieci i młodzieży, „Przegląd Lekarski” 2012, 10(69).

Ciereszko M., Współczesne seriale w pornograficznych zwierciadle: rzecz o parodiach popularnych formatów, [w:] Seriale w kontekście kulturowym: Gatunki, konwergencja, recepcja, red. A.Krawczyk-Łaskarzewskiej, A. Naruszewicz-Duchlińskiej, P.Przytuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.

Dittfeld A., Koszowska A. , Fizia K., Ziora K., Ortoreksja – nowe zaburzenie odżywiania, „Annales Academiae Medicae Silesiensis” 2013, Tom 67, Nr 6.

Grzelak S., red., Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Wydawnictwo ORE, Warszawa 2015.

Gubiec E., Stetkiewicz Lewandowicz A., Rasmus P., Sobów T., Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, 2015, Tom 21, Nr 1.

http://archiwum.stopklatka.pl/news/universal-wygral-proces-z-tworcami-porno-wersji-50-twarzy-greya, dostęp 30.12.16.

http://natemat.pl/20417,projekt-x-po-polsku-15-latka-w-olsztynie-urzadzila-wielka-impreze-domowke-ktora-wymknela-sie-spod-kontroli, dostęp 30.12.16.

http://natemat.pl/21857,project-x-zapoczatkowal-mode-na-mega-domowki-organizator-imprez-zdradza-nam-sekrety-udanej-domowki, dostęp 30.12.16.

http://pej.cz/Zrobili-impreze-w-stylu-Project-X-w-cudzym-domu-ich-zdjecia-trafily-do-Internetu-sl7510, dostęp 30.12.16.

http://psychodietetykablizej.blogspot.com/2016/07/alkoreksja-drunkoreksja-zaburzenia.html, dostęp 30.12.16.

http://snapcenter.pl/sexting/, dostęp 30.12.16.

http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/szczecinski-project-x-czyli-rekordowa-domowka,3151967,art,t,id,tm.html, dostęp 30.12.16.

http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/alkoreksja-zabija/ynbgh, dostęp 30.12.16.

http://wroclaw.dlastudenta.pl/studia/artykul/Kobiece_porno_zabronione_na_UWr,76889.htm, dostęp 30.12.16.

http://www.antyradio.pl/Film/Seriale/Ilu-widzow-ma-Gra-o-tron-9412, dostęp 30.12.16.

http://www.imprezenty.pl/magazyn/organizatornia/film-projekt-x-wyznaczyl-mode-na-super-domowki/, dostęp 30.12.16.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zaprosila-na-urodziny-30-tys-osob-wybuchly-zamieszki,278307.html, dostęp 30.12.16.

Jaworski M., Gustek S., Barcz M., Związek picia napojów typu cola ze stosowaniem innych używek przez młodzież i młodych dorosłych, „Alkoholizm i Narkomania” 2013, Tom 26, nr 4.

Jędruszczak K., Modele i koncepcje prywatności w psychologii. „Przegląd psychologiczny” 2005, TOM 48, Nr 2.

Kania S., Dzieciństwo w sidłach cyfrowego niebezpieczeństwa, [w:] Edukacja na rozrożu Cześć 3: Dzieciństwo szans i zagrożeń, red. B. Bernatova, S. Kania, S. Śliwa, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2016.

Klimaszewska K., Stanisławska M., Wpływ środowiska i mediów na nawyki żywieniowe uczennic szkół ponadgimnazjalnych, [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne xxi wieku, red. K. Kowalczuk, E.Krajewskiej-Kułak M. Cybulskiego, Wydawnictwo Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016.

Korczak J., Współczesne „dopalacze” – zjawisko i zagrożenia, [w:] Narkomania spojrzenie wielowymiarowe, red. M. Jędrzejko, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2009.

Kurc-Darak B., P. Chrustowska1, Zachowania zdrowotne i żywieniowe młodzieży gimnazjalnej, [w:] Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży, red. M. Seń, G.Dębska , Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, Tom 1.

Kurzępa J., Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ryzykownych w obszarze seksbiznesu, [w:] Zachowania dysfunkcyjne. Uwarunkowania społeczne, kulturowe i poityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania, red. A. Lisowskiej, J. Kurzępa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

Kurzępa J., Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Oficyna wyd. Impuls, Kraków 2007.

Nazir T., Pişkin M., Phubbing: Technological Invasion Which Connected the World But Disconnected Humans Tehseen, “The International Journal of Indian Psychology” 2016, Volume 3, Issue 4, No. 68.

Ounsbury K. L, Mitchell K. J., Inkelhor D.F., The true prevalence of “Sexting”, http://www.unh.edu/ccrc/pdf/Sexting%20Fact%20Sheet%204_29_11.pdf, dostęp 10.08.16

Starzomska M., Cylwik M., W poszukiwaniu przyczyn bigoreksji: Wizerunek ciała a dobrostan u mężczyzn uczęszczających do siłowni w świetle wyników badań własnych, „Kwartalnik Naukowy FIDES ET RATIO” 2013, 1(13).

Tytko O., Zaburzenia odżywiania oblicza znane i mniej znane, [w:] Cywilizacja zdrowia, red. M. Warchała, Wydawnictwo e-bookowo, Katowice 2016.

Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wyd. REBIS, Poznań 2001, s. 212.

Wilczek W., Kolarzyk E., Kwiatkowski J., Dysmorfia mięśniowa (bigoreksja) – czy rzeczywiście stanowi realne zagrożenie dla młodych mężczyzn?, „Hygeia Public Health” 2013, 48(4).

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Kania, S. 2017. Nowe zachowania ryzykowne młodzieży - charakterystyka i tendencje rozwoju. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 373-382.