Profilaktyka ukierunkowana na rekonstrukcję indywidualnego systemu wartości – perspektywa pedagogiczna

Autor

  • Sławomir Kania Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 18, 46-020 Opole

Słowa kluczowe:

profilaktyka pedagogiczna, profilaktyka wartości, wartości, system wartości, przystosowanie społeczne

Abstrakt

W artykule zawarto koncepcje zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży poprzez rekonstrukcję ich systemu wartości. Wstęp zawiera definicję wartości z uwzględnieniem różnych koncepcji. W dalszej części opisano znaczenie indywidualnego systemu wartości w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym uczniów oraz uwarunkowania środowiskowe indywidualnego systemu wartości młodzieży. Artykuł kończy się wskazaniami do pracy profilaktyczno-wychowawczej zorientowanej na wartości moralnie i prospołeczne. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Chałas K., Wychowanie do wartości wiejskich jako szansa integralnego rozwoju wychowania, Lublin 2007

Cieciuch J., Relacje między systemem wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania, Warszawa 2007

Ciekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty, Lublin 1992

Cudak H., Szkice z badań nad rodziną, Kielce 1995

Gaś Z. B., Profilaktyka jako działania pomocowe na rzec wychowanków OHP, [w:] Jasiński Z., Nycz E. (red.), Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu, Opole 2010

Grochociński M., Kultura pedagogiczna rodziców [w:] Ziemska M. (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1986

Haunlewicz M., Profilaktyka czy wychowanie?, [w:] Hanulewicz M., Widelak D. (red.), Profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym, Opole 2007

Kaczmarczyk M., Zielony mem, Mikołów 2012

Kozaczuk F., Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego: analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych, Rzeszów 2005

Kozaczuk F., Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego, Rzeszów 2006

Łobocki W., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002

Łosiak W., Psychologia emocji, Warszawa 2007

Matusiewcz Cz., Psychologia wartości, Warszawa-Poznań

Oleszkowicz A., Senejko A., Psychologia dorastania: Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, Warszawa 2013

Ossowska M., Socjologia moralności zarys zagadnień, Warszaw 1986

Sikorski D., Bukalski S., Sekty, Lublin 2004

Śliwa S., Profilaktyka pedagogiczna, Opole 2015

Śliwa S., Rola diagnozy pozytywnej w profilaktyce selektywnej i wskazującej wobec uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, [w:] Szecówka A., Ogonowski B. (red.), Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wrocław 2013

Szymańska J., Programy profilaktyczne: Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000

Tatarkiewicz W., Paregra, Warszawa 1978

Wilson E. O., Socjobiologia, Poznań 2001

Wysocka E., Systemy wartości i orientacje wartościujące preferowane prze młodzież, „Kwartalnik pedagogiczny” 2003, nr 4 (190)

Netografia:

Borkowicz J., Od teorii do praktyki – Wartości trzeba uczyć przykładem, http://lscdn.pl/pl/centrum-wymiany-wiedzy/wpio/5275,Od-teorii-do-praktyki-WARTOSCI-trzeba-uczyc-przykladem.html, 30.12.2015

Sołtysiak L., Profilaktyka czy walka z zagrożeniami, http://www.spwrit.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16:profilaktyka&catid=4:warto-przeczyta&Itemid=3, 30.12.2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Kania, S. 2017. Profilaktyka ukierunkowana na rekonstrukcję indywidualnego systemu wartości – perspektywa pedagogiczna. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 270–277.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE