Profilaktyka pozytywna jako tendencja w zapobieganiu zachowań ryzykownych

Autor

  • Sławomir Kania Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 18, 46-020 Opole

Słowa kluczowe:

profilaktyka społeczna, profilaktyka pozytywna, klimat szkoły, strategie pozytywnych inicjacji

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest profilaktyka pozytywna i jej zastosowanie w środowisku szkolnym i rodzinnym. Opisano koncepcję pozytywnych inicjacji w rodzinie jako przykład zastosowania pozytywnej profilaktyki w rodzinie. Podkreślono istotę wtajemniczeń pozytywnych oraz ich wagę we wspomaganiu procesu wychowania. W dalszej części ukazano znaczenie pozytywnego klimatu szkoły jako czynnika wspierającego rozwój wychowanków. 

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Demel M., Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980

Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2005

Gabryś-Barker D., Klimat w klasie a sukces glottodydaktyczny, „Języki obce w szkole” 2005, nr 4

Gaś Z. B., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006

Grzelak S., (red.), Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży: Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Warszawa 2015

Grzelak S., Dziki ojciec, Poznań 2011

Grzelak S., Strategia pozytywnych inicjacji czyli z odsieczą dla profilaktyki i wychowania, „Świat problemów” 2007, nr 10

Kania S., Uczeń scyfryzowany – zagrożenia i ich profilaktyka pedagogiczna, [w:] Kowalski M., Koszyk I., Śliwa S. (red.), Mózg i/a Edukacja Edukacja i/a Mózg, Kraków 2016

Krzymowska E., Pozytywny klimat klasy, „Życie Szkoły” 2014, nr 2

Kulesza M., Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe, Łódź 2011, s. 115-116

Kulesza M., Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych, „Seminare” 2007, nr 24

Kurzępa J., Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Kraków 2007

Okulicz-Kozaryn K., Klimat i kultura szkoły a zachowania problemowe uczniów, „Studia edukacyjne” 2013, nr 29

Okulicz-Kozaryn K., Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/57-zdrowie-psychiczne-dzieci-i-modziey?download=2341:klimat-i-kultura-szkoy-a-zdrowie-psychiczne-uczniw-i-nauczycieli, 30.12. 2015

Ostaszewski K., Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży, „Edukacja” 2012, nr 4

Ostaszewski K., Profilaktyka pozytywna, „Świat problemów” 2006, nr 3

Petlak E., Klimat szkoły klimat klasy, Warszawa 2007

Płócińska M., H. Rylke, Czas współpracy i czas zmian, Warszawa 2002

Poleszak W., Klimat społeczny szkoły, s. 3, https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/126-podstawy-profilaktyki?download=1359:klimat-spoeczny-szkoy, 30.12.2015

Skonieczna J., Olejniczak D., Porównanie oceny i postrzegania wychowania seksualnego w domu przez uczniów szkół średnich i ich rodziców, ‟Hygeia Public Healthˮ 2014, nr 4

Szymańska J., Programy profilaktyczne: Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000

Śliwa S., Klimat szkoły przyjazny profilaktyce na pierwszym etapie edukacyjnym, [w:] Kowalski M., Koszyk I., Śliwa S. (red.), Mózg i/a Edukacja Edukacja i/a Mózg, Kraków 2016

Śliwa S., Profilaktyka pedagogiczna, Opole 2015

Wojcieszek K., Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki, Kraków 2002

Woydyłło E., Profilaktyka pozytywna, [w:] Telka L. (red.),Programy profilaktyki uzależnień: Z doświadczeń autorów, Katowice 2003

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Kania, S. 2017. Profilaktyka pozytywna jako tendencja w zapobieganiu zachowań ryzykownych. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 255–262.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE