Wspieranie dorosłych osób ze spektrum autyzmu w Polsce – od rozważań teoretycznych do praktycznej egzemplifikacji

Autor

  • Mirosława Kanar Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Pedagogiki Specjalnej al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra https://orcid.org/0000-0002-5426-4066

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2019.240.249

Słowa kluczowe:

autyzm, spektrum autyzmu, stowarzyszenie, fundacja, dorosłość, system wsparcia, system opieki

Abstrakt

Teza. W opracowaniu podjęto tematykę dotyczącą wspierania dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Przez wgląd na instytucjonalne podejście do wsparcia osób niepełnosprawnych zauważa się niepowodzenia w niwelowaniu trudności w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością. Niniejszy artykuł przedstawi przykłady dobrej praktyki we wspieraniu osób z autyzmem.

Omówione koncepcje. W tekście przedstawione zostało zaplecze teoretyczne systemu opieki i wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce. Ponadto artykuł ukazuje program usamodzielniania na płaszczyźnie zawodowej oraz w aspekcie życiowym (program mieszkań treningowych oraz Domu dla Dorosłych Osób z Autyzmem). Opracowanie zawiera egzemplifikację przykładów dobrej praktyki wspierania dorosłych osób z autyzmem. Omówione zostały najważniejsze założenia Fundacji „Dom Autysty”, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” oraz Fundacji Generado.

Wyniki i wnioski. Zakończenie ukazuje możliwości wsparcia dorosłych osób z autyzmem, które stwarzają wymienione wyżej Organizacje Pożytku Publicznego. Podsumowaniem niniejszego opracowania jest ukazanie deficytów i możliwości ich niwelowania w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych w oparciu o zalecenia dla Polski odnośnie realizacji Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami oraz system samorzecznictwa.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Podjęta tematyka wymaga skoncentrowania się na rozwiązaniach, które ukazuje niniejszy artykuł.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Mirosława Kanar - Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Pedagogiki Specjalnej al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra

Doktorantka III roku na Uniwersytecie Zielonogórskim, kierunek: Pedagogika oraz nauczycielka - terapeutka w Szkole Podstawowej "Dalej Razem" dla dzieci z ASD.  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Profilaktyka oraz studiów licencjackich na kierunku: Pedagogika – Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w normie rozwojowej oraz z osobami z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz ze spektrum autyzmu zdobyte dzięki pracy m.in. w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze, Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Dalej Razem", w świetlicy socjoterapeutycznej „Mitteinander Wohnen” we Frankfurcie nad Odrą oraz poprzez wolontariat m.in. w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Autorka publikacji: "Postawy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego wobec osób z niepełnosprawnością ruchową oraz z niepełnosprawnością intelektualną" oraz "Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002 - 2017" (w druku).

Pobrania

Opublikowane

2019-08-15

Jak cytować

[1]
Kanar, M. 2019. Wspieranie dorosłych osób ze spektrum autyzmu w Polsce – od rozważań teoretycznych do praktycznej egzemplifikacji. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 240–249. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.240.249.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE