Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną

Autor

  • Mirosława Kanar Uniwestytet Zielonogórski/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2021.127.138

Słowa kluczowe:

#niepełnosprawność, #niepełnosprawność ruchowa, #postawy społeczne, #społeczność akademicka, #niepełnosprawność intelektualna

Abstrakt

Cel badań: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie postaw studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego wobec osób z niepełnosprawnością ruchową oraz z niepełnosprawnością intelektualną. W opracowaniu omówiono istotę, komponenty, mechanizmy kształtowania się postaw, a także dokonano przeglądu badań innych autorów, dotyczących postaw wobec osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną.

Metodologia: W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. Zastosowano celowy dobór respondentów do badań uwzględniając kryterium doboru arbitralnego (status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego). Analiza badań bazuje na danych uzyskanych od 70 respondentów.

Wyniki: Studenci wykazują się negatywnymi postawami wobec osób niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie w komponencie poznawczym, natomiast w komponencie afektywnym oraz behawioralnym postawa ankietowanych była zależna od rodzaju niepełnosprawności. Interpretacja wyników badań umożliwiła zaproponowanie rekomendacji dla praktyki akademickiej pod kątem zmiany postaw studentów wobec osób z niepełnosprawnością.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Mirosława Kanar - Uniwestytet Zielonogórski/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mirosława Kanar - Doktorantka na Uniwersytecie Zielonogórskim, Wydział Nauk Społecznych, Zakład Pedagogiki Specjalnej. Współpracownik-wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych). Nauczyciel-terapeuta w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Poznaniu. Autorka publikacji, najczęściej skupiających się wokół tematyki autyzmu.


Zainteresowania badawcze: samowiedza, spektrum autyzmu, dorosłość, teoria umysłu, samoświadomość, kognitywizm.

Bibliografia

Chajda E., (2007), Postawy wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa.

Chrzanowska I., (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków.

Cytowska B., (2012), Trudne drogi adaptacji, Kraków.

Kazanowski Z., (2011), Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo, Lublin.

Komorska M., (2000) Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim, Lublin.

Kostrzewski J., (2012), Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia. A. Czapiga (red) Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka, Wrocław.

Krause A, (2012), Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków.

Larkowa H, (1980), Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy. A. Hulek (red.) Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa.

Lipińska-Lokś J., (2011), Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, Zielona Góra.

Maciarz A., (2005), Mały leksykon pedagoga specjalnego, Kraków.

Nowicka A., (2005), Postrzeganie przez niepełnosprawnych studentów postaw wobec ich osoby koleżanek i kolegów z roku. H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.) Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, Kraków.

Ostrowska A., (2013), Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993 – 2013, Warszawa.

Sękowski A., (1994), Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów, Lublin.

Sękowski A., (1994), Wybrane koncepcje teoretyczne postaw wobec osób niepełnosprawnych. A. Chodakowska (red.) Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania, Lublin.

Wojciszke B., (2003), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa.

Zawiślak A., (2009), Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej, Kraków.

Akty prawne:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426).

Źródła internetowe:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/ [Dostęp: 15.12.2020]

Pobrania

Opublikowane

2021-08-26

Jak cytować

[1]
Kanar, M. 2021. Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ogrody Nauk i Sztuk. 11, 11 (sie. 2021), 127–138. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2021.127.138.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE