Kobiety vs media społecznościowe – jak Internet oddziałuje na ich życie

Autor

  • Martyna Madej Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, Polska https://orcid.org/0000-0002-6096-3621

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2023.87.98

Słowa kluczowe:

kobiety, pewność siebie, Internet, portale społecznościowe, autopercepcja, piękno

Abstrakt

Cel. Badania, zostały skonstruowane z myślą o kobietach, temu czy i w jaki sposób media społecznościowe oddziałują na ich życie. Celem było uzyskanie odpowiedzi dotyczących tego, jakie grupy wiekowe i jakie osoby najczęściej odczuwają działanie mediów. Ważnym stało się także to, czy istotne i w jaki sposób w codzienności przejawia się działanie Internetu oraz czy i jakie niesie on za sobą konsekwencje dla pewności siebie wśród kobiet.

Metody. Do przeprowadzenia badań stworzono oryginalny formularz ankiety, który został opublikowany w mediach społecznościowych. W badaniu wzięło udział 156 pełnoletnich kobiet, z różnych grup wiekowych. Wyniki badań zostały poddane analizie porównawczej, a poszczególne wyniki zostały porównane przy wykorzystaniu współczynnika korelacji Spearmana. 

Wyniki i wnioski. Udało się potwierdzić wszystkie postawione hipotezy oraz uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Dzięki badaniom stało się możliwe wskazanie sposobów, w jaki media społecznościowe oddziałują na różne typy kobiet. Zgodnie z uzyskanymi wynikami najrzadziej negatywne działanie mediów społecznościowych na swoje życie odczuwają kobiety po 50. roku życia. Ta grupa wiekowa częściej wskazywała, że czuje się pewna siebie oraz wyżej oceniała swój wygląd. Kobieta, która częściej odczuwa negatywne oddziaływanie mediów społecznościowych na swoje życie prezentuje się jako osoba niepewna siebie i nisko oceniająca swój wygląd, przy czym oba te czynniki może nieznacznie pogorszyć długie spędzanie czasu w sieci. Przeciętna kobieta odczuwająca pozytywne działanie mediów społecznościowych częściej była pewna siebie i wyżej oceniała swój wygląd. Ten typ kobiety również wykazał, że dłuższe przeglądanie treści typu beauty może nieznacznie przyczynić się do zachęcenia do samooakceptacji.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Martyna Madej - Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, Polska

She is an MA student of social project management at the University of Wrocław. Triple awarded with the rector’s scholarship for the best students. In her first year, she joined the scientific club at the University of Wrocław. Since that time, she has helped to organize national and international academic conferences. She is a secretary of the national academic conference “Talenty” and the international academic conferences “Education Culture and Society” and "E-methodology", and also a secretary of the “E-methodology” journal. She has got experience in multiple international educational and research projects and in providing workshops.

Bibliografia

Biały, A. (2013). Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2, 127-150. https://wnus.edu.pl/psw/pl/issue/496/article/8170/

Castells, M. (2013). Sieci Oburzenia i Nadziei. Ruchy Społeczne w Erze Internetu. (O. Siara, Tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN. (Oryginał został opublikowany w 2012 r.).

Goban-Klas, T. (2011). Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Universitas.

Martyniak, A. (2020). Wpływ mediów społecznościowych na postrzeganie kobiecego piękna i kształtowanie jego wzorców [Nieopublikowana praca licencjacka]. Uniwersytet Jagielloński.

Mateos de Cabo, R., Gimeno, R., Martínez, M., & López, L. (2011, wrzesień). Perpetuating gender stereotypes via the internet? An analysis of the women’s presence in Spanish online newspapers. MPRA dokument roboczy nr. 33557. https://mpra.ub.uni- muenchen.de/33557/1/MPRA_paper_33557.pdf

Przybylska, E., & Wajsprych, D. (2018). Uczenie się i Rodzina. Perspektywa Andragogiczna. CeDeWu.

Stawarz-García, B. (2018). Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów. Wydanie II. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Szczepaniak, M. (2019). Czy nastała era globalnego Stepford?: Kobieta generacji Z a wpływ kultury wizualnej na autowizerunek. W A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz- Duchlińska, & M. Cichmińska (Red.), Postać w kulturze wizualnej. Geneza – mutacje - reaktywacje (ss. 173-174). Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Verdugo Castro, S., García Holgado A., & Sánchez Gómez, M. C. (2019). Age influence in gender stereotypes related to Internet use in young people: a case study. W M. Á. Conde-González (Red.), Proceedings of the 7th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (ss. 223-231). ACM. https://doi.org/10.1145/3362789.3362846

Wołpiuk–Ochocińska, A. (2020). Kobiecość i męskość i role z nim związane w opinii osób różniących się płcią psychologiczną. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 41(1), 144- 164. https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.221

Pobrania

Opublikowane

2023-08-31

Jak cytować

[1]
Madej, M. 2023. Kobiety vs media społecznościowe – jak Internet oddziałuje na ich życie. Ogrody Nauk i Sztuk. 13, 13 (sie. 2023), 87–98. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2023.87.98.