Rozwój kompetencji przedstawicieli różnych pokoleń na rynku usług edukacyjnych i szkoleniowych

Słowa kluczowe: generacje, metody nauczania, rozwój kompetencji, pracownicy w organizacji

Abstrakt

Cel. Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych różnic pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń w zakresie wartości i oczekiwań związanych z miejscem pracy. W ramach niniejszego opracowania zaprezentowane zostaną metody budowania wiedzy i kompetencji. Wskazane zostaną również najnowsze trendy oraz konkretne narzędzia, po jakie można sięgać w procesie kształcenia, by uczynić go maksymalnie wydajnym.

Metody. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy wybranych narzędzi budowania kompetencji, z perspektywy ich funkcjonalności oraz adekwatności dla przedstawicieli różnych pokoleń.

Rezultaty. Przeprowadzone analizy wskazują, że poszczególne pokolenia różnią się pomiędzy sobą w zakresie wartości, oczekiwań i celów życiowych, sposobów komunikacji, czy metod pozyskiwania wiedzy o otaczającym świecie. Stąd też niezbędne jest wykorzystywanie w procesie edukacji narzędzi i metod dostosowanych do przedstawicieli różnych generacji. W ramach artykułu wskazane zostały przykładowe metody i narzędzia, które mogą stanowić realne wsparcie w procesie budowania kompetencji.

Wnioski. Przed systemem edukacji, zarówno oświatowym, jak i tym związanym z rynkiem usług szkoleniowych, staje ogromne wyzwanie, polegające na konieczności sprostania różnicom pokoleniowym. O ile tradycyjne formy nauczania były efektywne jeszcze kilkanaście lat temu, tak teraz ich potencjalny odbiorca, żyjący w zgoła innym otoczeniu społecznym, uzna je nie tylko za mało atrakcyjne, ale również za mało skuteczne.

Bibliografia

Eichstaedt, M. (2018). Czym się różnią Kahoot, Mentimeter, Klaxoon? Poznaj programy do quizów, ankiet i testów! Pobrane z: www.webcomm.eu/kahoot-mentimeter-klaxoon-programy-do-quizow-ankiet-testow/(12.11.2018).

Espinoza, Ch. (2016). Milenialsi w pracy. 7 umiejętności, które powinni posiąść dwudziestokilkulatkowie, by móc pokonywać progi i bariery w życiu i pracy. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Florkiewicz-Borkowska, M. (2015). Quizizz – aplikacja, która nie pozwala zasnąć. Pobrane z: www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/quizizz-aplikacja-ktora-nie-pozwala-zasnac/ (13.11.2018).

Florkiewicz-Borkowska, M. (2014). Quizlet, czyli fiszki online. Pobrane z: www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/quizlet-czyli-fiszki-online/ (13.11.2018).

Heraklit z Efezu, (2005). Zdania, tłum. A. Czerniawski, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.

Łuczak, P. (2013). Nowoczesne techniki rozwoju kompetencji pracowniczych jako odpowiedź na potrzeby pracowników pokolenia Y. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 11, 179-188.

Murzyn, M., Nogieć, J. (2015). Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15 (3), 373-380.

Olechnicki, K., Załęcki, P. (1999). Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Griffiti BC.

Pluta-Olearnik, M. (2006). Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Silberman, M., Biech, E. (2016). Metody aktywizujące w szkoleniach. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Stępiński, A. (2017). A może zagrajmy w Kahoota.. Pobrane z: www.edukacjananowo.pl/a-moze-zagrajmy-kahoota/ (12.11.2018).

Waśko, R. (2016). Wybrane aspekty różnicujące pokolenie X, Y i Z w kontekście użytkowania nowych technik i Internetu. W: Z. Rykiel, J. Kinal (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności (ss. 136-153). Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.

Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka-Jarzyna, J. (2016). Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Gutowska, S. 2019. Rozwój kompetencji przedstawicieli różnych pokoleń na rynku usług edukacyjnych i szkoleniowych. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 353-363. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.353.363.