Program Projektor- wolontariat studencki przestrzenią do realizacji autorskich projektów edukacyjnych

Słowa kluczowe: Wolontariat, wolontariusz, Program Projektor- wolontariat studencki

Abstrakt

Teza. Wolontariat to bezpłatna, bezinteresowna i świadoma praca na rzecz innych. Obecnie istnieją jego różne formy i rodzaje, a każda osoba dobrowolnie może zaangażować
 się w określone działania.

Omówione koncepcje. Jedną z form wolontariatu, w którą mogą włączyć się młodzi dorośli jest Program Projektor- wolontariat studencki. Jego celem jest dotarcie   do dzieci i młodzieży z małych miast i wsi z aktywnością oraz wiedzą studentów. Oferta adresowana                             jest do placówek oświatowych, takich jak szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie,
a także świetlice, ośrodki kultury, OSP oraz stowarzyszenia. Studenci mogą realizować autorskie scenariusze w ramach projektów startowych, specjalistycznych, systematycznych, feryjnych, wakacyjnych oraz akcji specjalnych. Ich tematyka zależy od wiedzy, umiejętności  i zainteresowań wolontariuszy. Mogą to być zajęcia artystyczne, psychologiczno- pedagogiczne, humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, sportowe, turystyczne itp.

Wyniki i wnioski. Realizując projekty edukacyjne w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, wolontariusze wzbogacają ofertę szkół, ale i rozwijają własne zdolności pedagogiczne, organizacyjne i zarządcze. Dodatkowo przekazuje się pozytywne wzorce, zachęca się do własnego rozwoju, kształtuje się postawy społeczne, rozwija pasje                               i  umożliwia realizację pomysłów.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Studenci dzięki zaangażowaniu się w Program Projektor- wolontariat studencki zyskują doświadczenie pedagogiczne, umiejętności zarządzania projektem, czasem, zespołem, a także możliwość rozwoju w programie, poprzez różne kursy i szkolenia.

Bibliografia

Bibliografia

Baczko, A., Ogrocka A. (2008). Wolontariat, filantropia i 1%. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Klon/ Jawor.

Leszczyński, S. (2012). Wolontariat- definicja, typy, readaptacja społeczna, Ogrody Nauk i Sztuk Debiuty 2012.

Marchel, P., Rzepińska, A. (2014) . Regulaminowe aspekty działalności w Programie PROJEKTOR- wolontariat studencki, W: P. Grzybowski, N. Woderska (red.), Wolontariat- czas stracony czy bezcenny? (s. 55-78). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademickie Centrum Wolontariatu- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Moroń, D. (2009). Wolontariat w trzecim sektorze, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowacki, T., Korabiowska- Nowacka K., Baraniak B. (2000). Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Nowosiadły, A. (2006). Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.

Projektor (2018). [dostęp 20.12.2018]. Dostęp w Internecie: http://projektor.org.pl/strefa-wolontariusza/.

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki, (2018). [dostęp 20.12.2018]. Dostęp w Internecie: http://projektor.org.pl/strefa-wolontariusza/.

Szubert, B. (2011). Autoterapia samotności. Tolmicko: Wydawnictwo RADWAN.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Trzmielewska, K. 2019. Program Projektor- wolontariat studencki przestrzenią do realizacji autorskich projektów edukacyjnych. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 320-331. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.320.331.
Dział
DOŚWIADCZENIE