Aktywność społeczna w narracji współczesnej działaczki lokalnej prezeski Klubu Honorowych Dawców Krwi z powiatu tureckiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2022.205.218

Słowa kluczowe:

aktywność społeczna, praca społeczna, działacz, aktywista, społecznik, klub Honorowych Dawców Krwi

Abstrakt

Cel: Poznanie i przedstawienie obszarów, form i rodzajów aktywności społecznej wśród współczesnych działaczy lokalnych z powiatu tureckiego.

Metody: Do uzyskania wyczerpujących informacji wykorzystano wywiad narracyjny.

Wyniki: Prezeska klubu Honorowych Dawców Krwi jest działaczką lokalną, z którą autorka artykułu przeprowadziła wywiad do swojej pracy doktorskiej. Narratorka przedstawiła proces wzrastania do roli aktywistki oraz proces swojego rozwoju i przechodzenia przez kolejne etapy pracy społecznej. Początkowo działa spontanicznie i okazjonalnie. Gdy była odpowiednio zmotywowana, włączała się do różnych akcji i przedsięwzięć społecznych. Stopniowo angażowała się w pracę klubu, została członkinią, później została liderką grupy, a następnie prezesem. Do pracy motywuje ją idea ratowania ludzkiego życia

Wnioski: Badana jest prezesem, który angażuje się we wiele spraw dotyczących klubu. Woli mieć nad wszystkim pieczę i kontrolę. Uczy się delegować zadania, ale przychodzi jej to z trudem. Poświęca swój czas wolny, a nawet urlop.. Przyjmuje rolę matki strażniczki, rycerza chroniącego brać krewniaków i feministki broniącej praw kobiet. Uważa, że część działaczy pracuje społecznie z egoistycznych pobudek- na pokaz, dla uznania, lokalnej sławy lub ze względów politycznych.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Kinga Trzmielewska - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

Uzyskała tytuł licencjata na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem, tytuły magistra z bezpieczeństwa wewnętrznego i z pedagogiki specjalizacja edukacja dorosłych i marketing społeczny. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą.

Kierownik i wychowawca wypoczynku dla dzieci, animator, działacz lokalny w swojej rodzinnej miejscowości Żuki: prezes Stowarzyszenia Żuki dla przyszłości, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Nasze Żuki w Żukach. Prowadzi kreatywne warsztaty dla dzieci z zakresu kryminalistyki, kryptografii, chemii, animacji, rękodzieła. Organizuje rajdy rowerowe dla mieszkańców Żuk. Pisze scenariusze gier terenowych. W wolnych chwilach tworzy rękodzieło, jeździ rowerem i pisze wiersze.
W swojej pracy badawczej zajmuje się aktywnością społeczną, wolontariatem, społecznością lokalną, animacją społeczności lokalnej, bezpieczeństwem społecznym, bezpieczeństwem społeczności lokalnych, dziedzictwem kulturowym, historią działalności Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”.

Bibliografia

Chrapek, J. (1998). Dylematy ludzi czasu przemian. W: Z. Jabłoński, A. Potoczka, (red.), Polska ojczyzn czy regionów. Toruń: Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu.

Flori, J. (2003). Rycerze i rycerstwo w średniowieczu. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Hryciuk, R. E., Korolczuk, E. (2012). Wstęp. Pożegnanie z Matką Polką? W: R. E. Hryciuk, E. Korolczuk, (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kalinowski, J. R. (2013). Społeczna i polityczna aktywność środowisk lokalnych podstawą edukacji obywatelskiej w Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie Ziemi Płockiej. Płock: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Płockie.

Knapik, W. (2008). Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Najder, Z. (2016). Etos rycerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Piasecki, A. (1999). Powiat turecki. Turek: Wydawnictwo 910977.

Prokosz, M. (2000). Aktywność społeczna młodzieży szkół średnich w środowisku wielkomiejskim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szubert, W. B. (2011). Terapia samotności. Tolmicko: Wydawnictwo RADWAN.

Szumigraj, M. (2003). Kariera. W: T. Pilch, (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Tarczyński, A. (1997). Kodeks i pistolet w niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

[1]
Trzmielewska, K. 2022. Aktywność społeczna w narracji współczesnej działaczki lokalnej prezeski Klubu Honorowych Dawców Krwi z powiatu tureckiego. Ogrody Nauk i Sztuk. 12, 12 (sie. 2022), 205–218. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2022.205.218.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE