Poradnictwo kariery w okresie wczesnej dorosłości

  • Agata Natalia Chmielarz Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski Ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
Słowa kluczowe: poradnictwo kariery, life design, poradnictwo całożyciowe, wczesna dorosłość, wyłaniająca się dorosłość, młodzi dorośli

Abstrakt

Teza: Poradnictwo kariery w okresie wczesnej dorosłości powinno uwzględniać specyfikę tego okresu, wynikającą zarówno z teorii psychologii rozwojowej, jak i uwarunkowań współczesnego świata.

Omówione koncepcje: W artykule omówiłam między innymi koncepcje wczesnej i wyłaniającej się dorosłości. Poza tym poruszyłam temat poradnictwa całożyciowego, poradnictwa kariery, poradnictwa w ponowoczesności i społeczeństwie ryzyka oraz koncepcje life design.

Wyniki i wnioski: Głównym wnioskiem płynącym z mojego artykułu jest potrzeba dostosowania poradnictwa kariery do okresu wczesnej dorosłości, tak, aby było ono bardziej skuteczne i dopasowane dla tej specyficznej grupy wiekowej. Kolejnym wnioskiem jest realny wpływ uwarunkowań społecznych na poradnictwo kariery.

Wartość poznawcza podejścia: Artykuł może być przyczynkiem do głębszych rozważań i badań nad uwarunkowaniem poradnictwa kariery dla młodych dorosłych.

 

Biogram autora

Agata Natalia Chmielarz, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski Ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

Studentka studiów magisterskich. Zainteresowania badawcze: kultura popularna, media masowe, edukacja kulturalna, wczesna dorosłość, poradnictwo kariery.

Dokonania naukowe: artykuł w ONIS: Kultura filmowa jako przestrzeń uczenia się

Bibliografia

[1] Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. (ss. 450-455), Poznań: Zysk.
[2] Brzezińska A.I., Piotrowski K., (2010). Formowanie się tożsamości a poczucie dorosłości i gotowość do tworzenia bliskich związków. Czasopismo Psychologiczne, 16(2), (265-274).
[3] Brzezińska A. I, Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt, Nauka, 4, (70 - 71).
[4] Czerkawska A., (2006) Instrumentalne i egzystencjalne problemy zawodowe w życiu człowieka, Dyskursy młodych andragogów, 7, (163-168).
[5] Giddens A. (2004). Socjologia. (ss. 91), Warszawa: PWN.
[6] Glanc M. (2011). Obraz dorosłości w dobie ponowoczesnej. Mozaika wymiarów dorosłości, Edukacja dorosłych, 1(64), (24-43).
[7] Gurba E. (2012) Wczesna dorosłość, W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwojowa, (ss. 287), Warszawa: PWN.
[8] Kałużny R. (2016). Zmienność ról społeczno-zawodowych człowieka we współczesnym świecie jako zagrożenie tradycyjnej dorosłości, Edukacja Dorosłych, 1, (125-126).
[9] Kargulowa A. (2010). Zmiany w polskim poradnictwie, Edukacja Dorosłych, 1(62), (9-26).
[10] Malewski M. (1990). Andragogika w perspektywie metodologicznej. (ss. 24-43), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
[11] Marianowska A. (2013). Pomiędzy adolescencją a dorosłością – koncepcja emerging adulthood Jeffreya J. Arnetta, Edukacja Dorosłych, 1(68), (91-104).
[12] Minta J. (2007). „Pozornie dorośli” – zawieszenie pomiędzy młodzieńczością a dorosłością, Dyskursy Młodych Andragogów, 8, (29-43).
[13] Podgórny M. Drabik-Podgórna V. (2015). Jak rozpoznać coaching? Przyczynek do dyskusji nad coachingiem w refleksji andragogicznej i poradoznawczej, Studia Poradoznawcze, 4, (39-44).
[14] Straś-Romanowska M. (1996). Poradnictwo wobec problemów egzystencjalnych człowieka. W: A. Kargulowa (red.), Dramaturgia poradnictwa (ss. 16-23), Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
[15] Sztompka P. (2002). Socjologia. (ss. 579-581), Kraków: Znak.
[16] Wieteska, M. (2014). Wczesna dorosłość w ponowoczesności. Odraczanie autonomii w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia. Ogrody Nauk i Sztuk, 4, (368-370).
[17] Wojtasik B. (2011). Postawy poradnictwa kariery. (ss. 34-58), Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Chmielarz, A.N. 2018. Poradnictwo kariery w okresie wczesnej dorosłości. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 256-262. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.256.262.
Dział
DOŚWIADCZENIE