WPŁYW INFORMACJI O PLANOWANEJ FORMIE EDUKACJI NA POZIOM STRESU I EMOCJI WŚRÓD STUDENTÓW

Autor

  • Natalia Serwan
  • Martyna Gdowska
  • Magdalena Matusiak
  • Julia Raywer
  • Anna Wojtkowska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2021.30.42

Słowa kluczowe:

COVID-19, studenci, negatywne emocje, stres, edukacja zdalna

Abstrakt

Cel badań.  Głównym celem badania było określenie zmian w subiektywnej ocenie wybranych stanów afektywnych wśród studentów, na skutek przekazania im dwóch różnych informacji o terminie zakończenia nauki zdalnej i powrotu do stacjonarnego trybu studiów.

Metodyka. Na podstawie wypełnianych przez studentów ankiet, dokonano pomiaru nasilenia deklarowanych negatywnych afektów i stresu. Zawarto w nich również sfałszowane oświadczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące rzekomego powrotu na uczelnię lub jego braku. Badanie przeprowadzono w modelu eksperymentalnym.

Wyniki. Po pierwszym semestrze zdalnego nauczania ani jego kontynuacja, ani powrót do nauki stacjonarnej nie generowały jasnej odpowiedzi emocjonalnej studentów, która świadczyłaby o obiektywnej słuszności któregoś z możliwych wyborów, jednak wyniki wskazują, że w związku z podaniem informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauczania, u studentów zmalała bezradność, a wzrósł niepokój.

Informacje dodatkowe. Wyniki zachęcają do kontynuacji badań nad postrzeganiem zdalnego nauczania jako efektywnej formy ochrony studentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Abbasi, S., Ayoob, T., Malik, A., & Memon, S. (2020). Perceptions of students regarding E-learning during Covid-19 at a private medical college. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4).

Adarkwah, M.A. (2020) “I’m not against online teaching, but what about us?”: ICT in Ghana post Covid-19. Educ Inf Technol

Adnan, M., Anwar K. (2020) Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students perspectives. Journal of Pedagogical Research, 1(2), 45–51.

Bell, D. J., Self, M. M., Davis, C., Conway, F., Washburn, J. J., & Crepeau-Hobson, F. (2020). Health service psychology education and training in the time of COVID-19: Challenges and opportunities. American Psychologist, 75(7), 919–932.

Bedenlier S., Händel M., Kopp B., Gläser-Zikuda M., Ziegler A., (2020) Helplessness Among University Students: An Empirical Study Based on a Modified Framework of Implicit Personality Theories

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934.

Cudo A., Gambin M., Gorgol J., Hansen K., Huflejt-Łukasik M., Kmita G., Kubicka K., Łyś A., Maison D., Oleksy T., Sękowski M., Wnuk A., Woźniak-Prus K., (2020). Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19 - raport z pierwszej fali badania podłużnego

Hasan, N., & Bao, Y. (2020). Impact of “e-Learning crack-up” perception on psychological distress among college students during COVID-19 pandemic: A mediating role of “fear of academic year loss.” Children and Youth Services Review, 118, 105355.

Hassan Z., Hossain M., Hoq M., Islam R., Sultana I., (2019) Determinants of student’s satisfaction at higher educational institution in Bangladesh: Evidence from private and public universities, Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education Vol. 3, No.1 (2019), 49-58 eISSN: 2600-7622

Händel, M., Stephan, M., Gläser-Zikuda, M., Kopp, B., Bedenlier, S., & Ziegler, A. (2020, July 22). Digital readiness and its effects on higher education student socio-emotional experiences in the context of COVID-19 pandemic.

Huang Y, Zhao N., (2020) Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey, Psychiatry Research, Volume 288, 112954, ISSN 0165-1781,

Kosowski P., Mróz J., (2020) Ocena komunikacja poczucie samotności i satysfakcji z życia w czasie pandemii

Kulawska E. (2019), Dobrostan psychiczny a poziom odczuwanego stresu i satysfakcji ze studiów w doświadczeniach studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Mason, R., & Weller, M. (2000). Factors affecting students satisfaction on a web course. Australasian Journal of Educational Technology, 16(2). doi:10.14742/ajet.1830

Marelli, S., Castelnuovo, A., Somma, A. et al. (2020) Impact of COVID-19 lockdown on sleep quality in university students and administration staff.

Mechili, EA, Saliaj, A, Kamberi, F, et al. (2020) Is the mental health of young students and their family members affected during the quarantine period? Evidence from the COVID‐19 pandemic in Albania. J Psychiatr Ment Health Nurs.

Rehman K., Zaheer B., (2010) A study examining the students satisfaction in higher education

Wenjun C., Ziwei F., Guoqiang H., Mei H., Xinrong X., Jiaxin D., Jianzhong Z. , (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China, Psychiatry Research, Volume 287, 2020, 112934, ISSN 0165-1781

Yehudai, M., Bender, S., Gritsenko, V. et al. (2020) COVID-19 Fear, Mental Health, and Substance Misuse Conditions Among University Social Work Students in Israel and Russia. Int J Ment Health Addiction

Pobrania

Opublikowane

2021-08-26

Jak cytować

[1]
Serwan, N., Gdowska, M. , Matusiak, M., Raywer, J. i Wojtkowska, A. 2021. WPŁYW INFORMACJI O PLANOWANEJ FORMIE EDUKACJI NA POZIOM STRESU I EMOCJI WŚRÓD STUDENTÓW. Ogrody Nauk i Sztuk. 11, 11 (sie. 2021), 30–42. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2021.30.42.

Inne teksty tego samego autora