Zarządzanie tłumem w akcji ratowniczej

Autor

  • Kinga Karczewska Wydział Psychologii, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ul Okopowa 59, 01-043 Warszawa, Polska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.83.91

Słowa kluczowe:

tłum psychologiczny, akcja ratownicza, zarządzanie tłumem, automatyczne wzorce zachowań, społeczny dowód słuszności, siła autorytetu, ratownictwo, psychologia społeczna, ratownictwo psychologiczne, psychologia w ratownictwie

Abstrakt

Cel badań: Celem pracy jest edukacja w zakresie efektywnego zarządzania tłumem w czasie akcji ratowniczej. Przekaz kierowany jest zarówno do profesjonalnych służb (ratownictwo medyczne, wodne, górskie, drogowe, Straż Pożarna itp.), jak i ratowników ochotników.

Metoda: Analiza literatury przedmiotu

Wyniki i wnioski: Poznanie natury tłumu psychologicznego oraz mechanizmów, które nim rządzą daje osobom prowadzącym akcję ratowniczą narzędzia do skutecznego zarządzania. Wprowadzenie modułu zarządzania tłumem do szkoleń z zakresu szeroko pojętego ratownictwa jest pozytywnie odbierane przez szkolonych. Z ich relacji wynika, że wiedza ta dodaje im pewności siebie i rzeczywiście potrafi znacząco zwiększyć efektywność akcji ratowniczej.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Kinga Karczewska - Wydział Psychologii, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ul Okopowa 59, 01-043 Warszawa, Polska

Kinga Karczewska

Urodzona i zamieszkała w Warszawie. W 2009 r. ukończyła XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego  (obecnie im. Stefana Banacha) w Warszawie. Instruktor Ratownictwa Drogowego Polskiego Związku Motorowego od 2009 r. W 2011 uzyskała tytuł Ratownika Wodnego oraz Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  Instruktor oraz sędzia strzelectwa sportowego od 2011r. Aktualnie magistrantka kierunku Psychologia Kliniczna i Psychoterapia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Na co dzień współpracuje z fundacją ANIKAR, przychodniami stomatologii dziecięcej MR Med oraz Zintegrowanym Centrum Diagnozy i Terapii.

Bibliografia

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Poznanie społeczne: w jaki sposób myślimy o świecie społecznym. Psychologia społeczna, serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Buss, D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Caldini, R. B. (2003). Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Eysenck, H., M. (2000). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kalat, J. W. (2006). Regulacja wewnętrzna. Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Le Bon, G. (1994). Psychologia tłumu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maruszewski, T. (2010). Myślenie i rozwiązywanie problemów. Psychologia poznania, umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E., Orzechowski, J. Szymura, B. (2006). Pojęcia i schematy. Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogińska-Bulik, N. (2015). Dwa oblicza traumy, negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Warszawa: Difin SA.

Sapolsky, R.,M. (2020). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szałek, J. (1979). Zarys psychologii akcji ratunkowych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

www.prawo.sejm.gov.pl. Ustawa z dnia 06.06.1997. Kodeks Karny.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2012). Motywacja. Uczenie się i analiza zachowania. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Karczewska, K. 2020. Zarządzanie tłumem w akcji ratowniczej. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 83–91. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.83.91.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE