Typy zadań polonistycznych kształtujących twórcze myślenie uczniów w perspektywie psychodydaktycznej na przykładzie konkursów Złota Żabka i Złota Żaba

  • Zuzanna Czechowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: twórczość, twórcze myślenie, twórcza postawa, myślenie dywergencyjne, konkursy polonistyczne, edukacja polonistyczna

Abstrakt

Artykuł otwierają ustalenia terminologiczne dotyczące zjawiska twórczości. W kolejnych częściach zawarta jest analiza zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski w poszukiwaniu treści dotyczących twórczego myślenia. Następnie omówieniu poddane zostają podręczniki szkolne i arkusze konkursów kuratoryjnych, a na tym tle opisany materiał badawczy – konkursy Złota Żaba i Złota Żabka. Typy zadań pojawiające się w arkuszach tych konkursów są podstawą do ustalenia typologii zadań polonistycznych kształtujących twórcze postawy uczniów.

Bibliografia

Appelt K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, (s. 259-302). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bardziejewska M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, (s. 345-378) Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Dobrołowicz W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Dylak S. (2014). Podstawowe założenia pedagogiczne realizowane w projekcie «Przygoda z Klasą». Pobrane z: http://cdew.pl/prof-dr-hab-stanislaw-dylak-podstawowe-zalozenia-pedagogiczne-realizowane-w-projekcie-przygoda-z-klasa/.
Gromadzka B. (2009). Konkursy polonistyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów jako szkoła logicznego i twórczego myślenia. W: G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska (red.), Jestem, więc piszę: między rzemiosłem a wyobraźnią, (s. 89-105). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Huget P. (2012). Rola szkoły i nauczyciela w kształtowaniu postawy twórczej uczniów. W: A. Janus-Sitarz (red.), Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, (s. 17-38). Kraków: Universitas.
Korczak J. (1998). Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912). W: tegoż, Dzieła, t. 4., s. 18. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Latona”.
Kosyra-Cieślak T. (2013). O to chodzi! Język polski. Zeszyt ćwiczeń cz. 1, klasa 5. Warszawa: Stenor.
Maslow A. (2004). W stronę psychologii istnienia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Mucha K. (2012). O to chodzi! Język polski. Zeszyt ćwiczeń cz. 1, klasa 4. Warszawa: Stenor.
Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (2008), t. 2: język polski. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=232&from=pubindex&dirids=11&lp=6.
Szmidt K.J. (2009). Mity na temat twórczości dzieci i próba ich dekonspiracji. W: K. Piotrowski, W. Lizęga (red.) Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wspieranie, (s. 7-23). Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur”.
Szymańska M. (2012). Metafory w twórczych wypowiedziach pisemnych uczniów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
www.jaronski.pl.
www.odyseja.org.
www.zlotazaba.pl.
Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Czechowska, Z. 2017. Typy zadań polonistycznych kształtujących twórcze myślenie uczniów w perspektywie psychodydaktycznej na przykładzie konkursów Złota Żabka i Złota Żaba. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 179-191.