Tłumaczenie a postkolonializm – badanie elementów kulturowych w przekładzie angielsko-polskim

Autor

  • Patrycja Karpińska Uniwersytet Wrocławski, ul. Kuźnicza 22, 50-138, Wrocław

Słowa kluczowe:

postkolonializm, forenizacja, domestykacja, hegemonia, techniki tłumaczeniowe

Abstrakt

Niniejszy artykuł dość pobieżnie przedstawia wyniki badania, mającego na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie obecności trendów postkolonialnych w polskim przekładzie poprzez dokonanie analizy porównawczej elementów kulturowych. Skupia się on na powodach, dla których otrzymane rezultaty nie mogą zostać uznać za wiążące. Wśród tych powodów znajdują się: paradygmat postkolonialny i częste nieuwzględnianie innych czynników wpływających na ostateczny kształt przekładu; problematyczna sytuacja Polski w naukach postkolonialnych; zawężona definicja elementów kulturowych czy zbyt strukturalistyczna natura samego narzędzia.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

TEKSTY ŹRÓDŁOWE:

Harris R., The Ghost Writer, London 2008

Harris R., Ghostwriter, tłum. Amsterdamski P., Warszawa 2009

Hornby N., Był sobie chłopiec, tłum. Łoziński J., Poznań 2002

King S., Under the Dome, London 2010

King S., Pod kopułą, tłum. Ciepłowska A., Wilusz T., Warszawa 2010

Kraus N., McLaughlin E., The Nanny Diaries, New York 2002

Kraus N., McLaughlin E., Niania w Nowym Jorku, tłum. Śmietana R., Kraków 2003

Pessl M., Special topics in Calamity Physics, New York 2006

Pessl M., Wybrane zagadnienia z fizyki katastrof, tłum. Matuszewska I., Warszawa 2008

Rowling J. K., The Casual Vacancy, London 2012

Rowling J. K., Trafny wybór, tłum. Gralak A., Kraków 2012

BIBLIOGRAFIA:

Bassnett S., Culture and Translation, [w:] Kuhiwczak P., Littau K. (red.), A Companion to Translation Studies, Clevedon 2007

Bassnett S., Trivedi H., Introduction: of colonies, cannibals and vernaculars, [w:] Bassnett S., Trivedi H. (red.), Postcolonial Translation: Theory and Practice. London 1999

Catford J., A Linguistic Theory of Translation. London 1978

Even-Zohar I., Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, tłum. Heydel M., [w:] Bukowski P., Heydel M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków 2009

Hall S., The West and the Rest: Discourse and power, [w:] Hall S., Held D., Hubert D., Thompson K. (red.), Modernity: An Introduction to Modern Societies, Massachusetts 2000

Hejwowski K., Translation: A Cognitive-communicative Approach. Olecko 2004

Newmark P., A Textbook of Translation, London 1988

Munday J., Translation Studies: Theories and Applications, London 2004

Tymoczko M., Literatura postkolonialna i przekład literacki, tłum. Sadza A., [w:] Bukowski P., Heydel M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009

Venuti L., The translator’s invisibility. A history of translation, London 1995

Venuti L., Translation, Community, Utopia, [w:] Venuti L. (red.), The Translation Study Reader, London 2004

Zarycki T., Polska i jej region a debata postkolonialna, [w:] Dajnowicz M. (red.), Oblicze polityczne regionów Polski, Białystok 2008

NETOGRAFIA:

Cavanagh C., Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, tłum. Kunz T., http://ibl.waw.pl/pl/strona-glowna/postkolonialna-polska?gi=66&page=0, 27.12.2015

http://www.metric-conversions.org, 26.12.2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Karpińska, P. 2017. Tłumaczenie a postkolonializm – badanie elementów kulturowych w przekładzie angielsko-polskim. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 435–442.