Aktualność edukacji międzykulturowej w dobie współczesnych migracji

  • Adriana Simoncelli Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej, Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków, Polska https://orcid.org/0000-0002-7972-7186
Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa, migracje

Abstrakt

Cel badań. Historia planety zawsze charakteryzowała się migracjami i ruchami ludności. Doprowadziło to do ciągłych kontaktów i interakcji między kulturami, ale dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, ludzie są ściśle połączeni związkiem współzależności. Celem artykułu jest ukazanie, jak istotna jest edukacja międzykulturowa oparta na wzajemnym dialogu i poszanowaniu praw człowieka.

Metoda. Przedmiotem badań są migracje ludzkie wpisane w historię ludzkości od jej początków. Są więc one zjawiskiem jak najbardziej naturalnym budzącym jednak w czasach obecnych wiele kontrowersji. Stąd też przedstawienie ruchów migracyjnych na przestrzeni wieków, przeanalizowanie różnych możliwych postaw wobec innego w oparciu o literaturę przedmiotu jak i własne doświadczenia empiryczne na gruncie włoskim oraz wskazanie na konieczność wprowadzenia szeroko zakreślonej edukacji międzykulturowej stanowią o interdyscyplinarnym podejściu metodologicznym.

Wyniki. Coraz bardziej liczebna obecność imigrantów w europejskich miastach determinuje konieczność codziennej konfrontacji z różnymi językami, religiami i kulturami. W takiej sytuacji jedynie dobrze przeprowadzona edukacja międzykulturowa może przynieść oczekiwane rezultaty stworzenia harmonijnie funkcjonujących społeczności multi-etnicznych, świadomych swego bogactwa kulturowego, a nie nacechowanych wrogością i brakiem zrozumienia.

Wnioski. We współczesnych społeczeństwach, tak pełnych napięć i konfliktów, konieczne jest wychowanie w poszanowaniu inności, w dialogu i konfrontacji, aby ludzie zrozumieli, że wzajemne przenikanie się różnych kultur jest nośnikiem nowej wiedzy, nowych wartości i kompetencji, oraz że model naszej kultury nie jest ani jedynym, ani uniwersalnym, ani też jedynym właściwym.

Opublikowane
2019-08-14
Jak cytować
[1]
Simoncelli, A. 2019. Aktualność edukacji międzykulturowej w dobie współczesnych migracji. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 46-55. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.46.55.