Millennialsi - inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie

  • Maria Pawińska Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski Katowice, Bankowa 11B, 40-001 Katowice, Polska
Słowa kluczowe: edukacja, millennialsi, uniwersytet, metody nauczania, przemiany społeczne, media społecznościowe, technologia

Abstrakt

Cel badań. Omówienie nowatorskich metod organizacji życia akademickiego w kontekście nieuchronnych zmian społecznych wywołanych globalizacją, głęboką i powszechną zmianą sposobu życia ludzi zaliczanych przez socjologów do pokolenia Y.

Metoda badań. Analiza cech przedstawicieli pokolenia Y, którzy współcześnie stanowią większość polskich studentów i młodych pracowników, dokonana na podstawie statystyk oraz materiałów opracowanych przez badaczy, socjologów, dziennikarzy, pracodawców i wykładowców akademickich. Opis nowych norm postępowania wprowadzanych przez millennialsów oraz ich konsekwencji w życiu społecznym, a szczególnie w środowiskach uniwersyteckich. 

Wyniki badań. Omówienie nowatorskich, zarówno udanych jak i nieskutecznych metod organizacji życia akademickiego będących odpowiedzią na współczesne zmiany obyczajowe. Opis metod wypracowanych i polecanych w amerykańskich szkołach, służących lepszej komunikacji międzypokoleniowej w szkołach wyższych.

Wnioski. Autorka stara się zachęcić środowiska akademickie w Polsce i na świecie do przygotowania się do reformy organizacji życia akademickiego zarówno pod względem strukturalnym, jak i czysto mentalnym

 

Biogram autora

Maria Pawińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski Katowice, Bankowa 11B, 40-001 Katowice, Polska

Z wykształcenia jest prawnikiem i tłumaczem języka francuskiego. Obecnie zajmuje się kontynuacją edukacji na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Przez kilka lat nauczała języka francuskiego w szkole językowej, zajmowała się również obsługą prawną i biznesową w branży nieruchomości. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół interpretacji prawniczej, literackiej i językoznawstwa. Inne pasje to przemówienia publiczne, przedsiębiorczość i biznes.

 

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Pawińska, M. 2018. Millennialsi - inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 215-223. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.215.223.
Dział
TRANSGRESJA