Pisarze postkolonialni. Próba identyfikacji twórczości Astrid Roemer

  • Jakub Majkowski Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Ul. Kuźnicza 21-22, 50-138 Wrocław, Polska
Słowa kluczowe: postkolonializm, literatura niderlandzka, pisarze o podwójnych korzeniach kulturowych, imigranci.

Abstrakt

Teza. Astrid Roemer, pisarka pochodząca z Surinamu, mieszkająca przez wiele lat w Holandii, należy do tzw. pisarzy postkolonialnych. Badacze literatury wskazują na trudności z określeniem, kim są tacy twórcy. Problematyczna jest także kwestia przypisania Astrid Roemer do konkretnego pokolenia imigrantów. Pisarka adresuje swoje utwory do czarnych kobiet, pisze je jednak w języku niderlandzkim, który w Surinamie jest wyłącznie językiem urzędowym, co sprawia, iż jej powieści czytane są przez niewielki procent tej społeczności. W artykule autor stawia tezę, że twórczość Astrid Roemer należy zaliczyć do literatury wielokulturowej.

Omówione koncepcje. Autor odwołuje się do koncepcji socjologicznej pierwszego i drugiego pokolenia imigrantów oraz studium historycznoliterackiego Urszuli Topolskiej (2009), poświęconego pisarzom o podwójnych korzeniach kulturowych, tworzących w języku niderlandzkim. Przywołuje także koncepcję transkulturowości Wolfganga Welscha (1994/1995) oraz tożsamości wielokulturowej Jerzego Nikitorowicza (1995).

Wyniki i wnioski. Zarówno w biografii, jak i twórczości literackiej A. Roemer można odnaleźć znaki transkulturowości oraz hybrydyzacji kulturowej.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. A. Roemer jest laureatką P. C. Hooft Award, holenderskiej nagrody państwowej, uważanej za najważniejszą nagrodę literacką w Holandii. Pomimo tego jest autorką niszową. Jej nazwisko znalazło się w zaledwie jednym podręczniku do nauki literatury niderlandzkiej ( Topolska, 2009).

Biogram autora

Jakub Majkowski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Ul. Kuźnicza 21-22, 50-138 Wrocław, Polska

Student II roku Filologii Niderlandzkiej w Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017.

Zainteresowania naukowe: literatura holenderska, historia Holandii, komunikacja w grach online, kultura komiksów.

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Majkowski, J. 2018. Pisarze postkolonialni. Próba identyfikacji twórczości Astrid Roemer. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 560-568. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.560.568.