Egoiści w powieści Gustawa Flauberta pt. Madame Bovary

  • Jakub Majkowski Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1
Słowa kluczowe: Gustaw Flaubert, Madame Bovary, egoizm, naturalizm, realizm, konformizm

Abstrakt

Gustaw Flaubert w powieści pt. Madame Bovary ukazuje w krzywym zwierciadle XIX-wieczną prowincjonalną Francję. Przesłanie pisarza tylko pozornie można odebrać jako manifest przeciwko obłudzie i hipokryzji cechujących ówczesne społeczeństwo, a narrację autora jako moralizatorską. W rzeczywistości celem autora nie był nadmierny dydaktyzm, lecz przedstawienie rzeczywistości w sposób głównie naturalistyczny – Flaubert krytykuje rzeczywistość, ale nie próbuje jej zmieniać.  Naturalistyczno-realistyczna koncepcja utworu podkreśla  nieschematyczność postaci (brak podziału na skrajnie złych i dobrych).

Kreacja bohaterów jako egoistów w powieści Flauberta pozwala na niekonwencjonalną interpretację powieści, m.in. poprzez analizę ich stylów przywiązania w dzieciństwie (teoria Bowlby’go) oraz wybrane aspekty psychospołecznej teorii Fromma. Autor artykułu przedstawia ewolucję w egoistycznych postawach obu postaci, dokonując ich pogłębionej charakterystyki. W szerszym rozumieniu utworu sposób kreacji bohaterów może nawiązywać również do psychologii relacji intymnych i wpływów kobiety na mężczyznę. 

Biogram autora

Jakub Majkowski, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1

student

Bibliografia

Bazylak J. (1981). Rola egocentryzmu w rozwoju jednostki. „Studia Philosophiae Christianae”, 17/1.

Bowlby J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Buksiński T. (2015). Od etyki solidarności do etycznego egoizmu. „Fi l o – S o f i j a”, Nr 29 (2015/2/I).

Dacko M. (2011). Zaburzenia osobowości a styl przywiązania u osób

w bliskich związkach partnerskich. „Current Problems of Psychiatry”,12(4).

Flaubert G. (1992). Pani Bovary. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Fromm E. (2000). O sztuce miłości. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Słownik języka polskiego (2007). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke B. (1993). Psychologia miłości. Gdańsk: Marabut.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Majkowski, J. 2017. Egoiści w powieści Gustawa Flauberta pt. Madame Bovary. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 55-63.