Popkulturowa edukacja młodych Meksykanów. Wartości promowane w narkoballadach

  • Monika Dubiel Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa, Polska
Słowa kluczowe: narkokultura, Meksyk, Narcocorrido, edukacja popkulturowa, wartości

Abstrakt

Cel badań. Wyodrębnienie i omówienie wartości propagowanych w meksykańskich narkoballadach. Analiza wpływu, jaki wywiera przekaz zawarty w tych utworach na meksykańską młodzież oraz udziału narcocorridos w tworzeniu narkokultury.

Metody badań. Przedmiotem badania było dziewięć tekstów meksykańskich  ballad opowiadających o środowisku przestępczym tzw narcocorridos. Przeanalizowane one zostały pod kontem ich aspektu edukacyjnego. Wyodrębnione zostały archetypy, do których nawiązują oraz zidentyfikowane zabiegi  formalne i środki artystycznego wyrazu mające na celu manipulację odbiorcami.

Wyniki badań. W wyniku przeprowadzonej analizy udało się stworzyć wstępny katalog wartości najczęściej pojawiających się w tekstach narkoballad. Wyodrębnione zostały zarówno wartości przedstawiane przez autorów jako pozytywne, jak i te deprecjonowane.

Ograniczenia badań. Głównym ograniczeniem jest długość artykułu niepozwalająca na przeanalizowanie więcej niż kilku tekstów narcocorridos. W przypadku gatunku, w ramach którego w każdym miesiącu pojawiają się setki, a może nawet tysiące utworów, analiza zaledwie kilku jest niewystarczająca i może zostać uznana za mało reprezentatywną.

Zastosowanie badań. Wyniki zaprezentowane w niniejszym artykule mogą stanowić punkt wyjścia dla badaczy zainteresowanych edukacją popkulturową lub popkulturą meksykańską do bardziej wnikliwych badań nad zjawiskiem narcocorrido i jej wpływem na kształtowanie się życiowych postaw młodych Meksykanów.

Wnioski. Wartości, które udało się odnaleźć w analizowanych tekstach zdają się być pozytywnym budulcem porządku społecznego, jednakże, jak wykazuje analiza tekstów piosenek oraz kontekstu ich powstawania, są one poddawane manipulacji i używane do celów gloryfikowania działalności przestępczej oraz propagowania rozwiązań siłowych.

Biogram autora

Monika Dubiel, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa, Polska

Zainteresowania naukowe: społeczne i polityczne problemy współczesnego Meksyku ze szczególnym uwzględnieniem narkobiznesu, religijność ludowa (w tym religie synkretyczne) oraz meksykańska narkokultura. 

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Dubiel, M. 2018. Popkulturowa edukacja młodych Meksykanów. Wartości promowane w narkoballadach. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 112-120. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.112.120.