Postrzeganie pracy aktorskiej wśród osób do 35. roku życia

Autor

  • Agata Dziegieć Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. Ingardena 6, 33-332 Kraków

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2023.76.86

Słowa kluczowe:

aktorstwo, praca aktorska, postrzeganie zawodów, dyferencjał sementyczny

Abstrakt

Abstrakt 

Cel badań: Celem badania było przyjrzenie się temu, w jaki sposób osoby młode do 35 roku życia postrzegają pracę aktorską rozumianą jako działania artystyczne podejmowane przez twórców podczas grania w filmie, teatrze lub serialu. 

Metoda badań: Skonstruowano kwestionariusz, w który, zastosowano dyferencjał semantyczny Osgooda (1952).Osoby badane decydowały w odniesieniu do każdej z 20 dwubiegunowych skal, które z przeciwstawnych określeń lepiej opisuje pracę aktorską. Respondenci określali swój stosunek do podanych stwierdzeń, wybierając jedną z wartości liczbowych na sześciostopniowej skali Likerta. 

Wyniki badań: Wymiary, który uzyskały najwyższą zgodność wśród osób badanych to: twórcza – odtwórcza, beztroska – stresująca, dostępna dla niektórych – dostępna dla każdego, lekka – ciężka, nudna – ciekawa, artystyczna – rzemieślnicza, zwyczajna – wyjątkowa, istotna społecznie – społecznie nieistotna. Ponad 50% osób badanych uznało, że pracę aktorską lepiej lub znacznie lepiej opisują określenia takie jak: twórcza, stresująca, dostępna dla niektórych, ciężka, ciekawa, artystyczna, wyjątkowa, istotna społecznie. Pozostałe wymiary charakteryzowały się większą rozbieżnością wyników. 

Wnioski: Współczesna kultura, w której szeroko obecne są środki masowego przekazu takie jak telewizja, czy platformy streamingowe, stwarza nowe przestrzenie do funkcjonowania pracy aktorskiej. Wśród badań nad aktorstwem na gruncie polskim brakuje danych, które pokazywałyby jaki status społeczny ma obecnie praca aktorek i aktorów. Przedstawione badanie jest pierwszym, które podejmuje próbę odkrycia i przedstawienia obrazu pracy aktorskiej wśród osób młodych mieszkających w Polsce.  

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Chodkowski, R. R. (1998). Sytuacja społeczno-ekonomiczna aktorów w starożytnej Grecji. Roczniki Humanistyczne, 46(3), 31-2.

Kosiński, D. (2003). Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku: główne problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kowalewska, D. (2018). „(...) należy ich wystawiać za wzór do naśladowania”. Postać aktora w Dziejach Teatru Narodowego Wojciecha Bogusławskiego. W B. M. Puchalska-Dąbrowska, & E. A. Jurkowska (red.), Wzorce osobowe w dawnej literaturze i kulturze polskiej (ss. 311-330). Wydawnictwo Prymat.

Loska, E. (2014). ‘Cives pessimo iure’. Aktorzy a uprawnienia rzymskich obywateli w prawie publicznym republiki i wczesnego pryncypatu. Zeszyty Prawnicze, 14(3), 167-191.

Łapińska K. (2016). Postrzeganie celebrytów dawniej i dziś. Autokreacja wizerunkowa kontra wizerunek medialny. W A. Kalisz, & E. Tyc (red.), Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. t. 2 (ss. 31-41). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Marszałek, A. (2009). Aktorstwo początku XX wieku wobec wyzwania dramaturgii Wyspiańskiego (kilka uwag). W A. Czabanowska-Wróbel (red.), Stanisław Wyspiański: w labiryncie świata, myśli i sztuki (ss. 317-326). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mindak W. A. (1961). Fitting the semantic differential to the marketing problem. Journal of Marketing, 2(4), 28-33.

Omyła-Rudzka, M. (2019). Które zawody poważamy? Komunikat z badań. Centrum Badań Opinii Społecznej. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_157_19.PDF

Osgood, C. E. (1952). The nature and measurement of meaning. Psychological Bulletin, 49(3),197-237.

Osgood, C. E., Suci, G. J., Tannenbaum, P. H. (1957). The measurement of meaning. University of Illinois Press.

Osgood, C. E. (1971). Exploration in semantic space: A personal diary. Journal of Social Issues, 27(4), 5-64.

Stanisławski, K. (2010). Praca aktora nad sobą. Dziennik ucznia. t. 1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Śleszyński, D., & Wiśniewski, A. (1977). Dyferencjał Semantyczny jako metoda pomiaru preferencji dążeń życiowych (problemy teoretyczne i propozycje badawcze). Studia Philosophiae Christianae, 13(2), 195-206.

Wyspiański, S., & Płoszewski, L. (red.). (1961). Dzieła zebrane. t. 13. Wydawnictwo Literackie.

Pobrania

Opublikowane

2023-08-31

Jak cytować

[1]
Dziegieć, A. 2023. Postrzeganie pracy aktorskiej wśród osób do 35. roku życia . Ogrody Nauk i Sztuk. 13, 13 (sie. 2023), 76–86. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2023.76.86.