Zdolny, ale gej. Wpływ informacji o kompetencji i orientacji seksualnej na preferencje przełożonego

Autor

  • Szymon Błaszczyk Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
  • Karolina Andrzejewska Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
  • Patrycja Demichowicz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
  • Pamela Zuchowicz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2021.43.50

Słowa kluczowe:

homoseksualizm, geje, szef, mężczyźni homoseksualni, preferencja wyboru

Abstrakt

Cel. Celem badania było sprawdzenie czy informacja o orientacji seksualnej ma wpływ na preferencje przełożonego płci męskiej. Brano również pod uwagę zmienną kompetencji przełożonego oraz płeć osoby badanej.

Metody. W badaniu wzięło udział N=160 osób w przedziale wiekowym 18-35 lat, w tym 80 kobiet oraz 80 mężczyzn. Badanie wykonano w schemacie eksperymentalnym.  W celu określenia preferencji przełożonego zastosowano autorski kwestionariusz.

            Wyniki. Wyniki badania ujawniły istotny związek między płcią osoby badanej a preferencją przełożonego. Okazało się, że mężczyźni wykazywali preferencję przełożonego orientacji heteroseksualnej, natomiast u kobiet płeć przełożonego nie miała znaczenia.

            Wnioski. Mężczyźni homoseksualni doświadczają dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną przez innych mężczyzn, nie zwracając uwagi na posiadane przez nich kompetencje. Z kolei kobiety równo traktują mężczyzn bez względu na ich orientację seksualną.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogramy autorów

Szymon Błaszczyk - Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

Szymon Błaszczyk - student 5 roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz student 2 roku zarządzania na Wałbrzyskiej Wyższej Zarządzania i przedsiębiorczości. Głównym obszarem zainteresowań studenta jest: wypalenie zawodowe, motywacja pracowników, rekrutacji i selekcja, osobowość oraz style zarządzania w firmie. Obecnie prowadzi badania magisterskie na temat obszarów życia zawodowego pracowników w czasie pandemii COVID – 19.

Karolina Andrzejewska - Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

Karolina Andrzejewska - studentka 5 roku psychologii biznesu i organizacji. Głównie interesuje się obszarem wypalenia zawodowego oraz poczucia jakości życia. Obecnie prowadzi badanie w zakresie psychologii biznesu na temat podmiotowych uwarunkowań wypalenia zawodowego na przykładzie badań empirycznych w branży produkcyjnej.

Patrycja Demichowicz - Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

Patrycja Demichowicz - studentka 5 roku psychologii klinicznej i wychowawczej dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzi badania w zakresie psychologicznych i psychospołecznych uwarunkowań postrzegania osób pozostających dobrowolnie bezdzietnymi, co wraz z innymi zagadnieniami psychologii społecznej stanowi jej główny obszar zainteresowań.

Pamela Zuchowicz - Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

Pamela Zuchowicz - studentka 5 roku psychologii biznesu i organizacji. Do jej obszaru zainteresowań należy motywacja pracowników, rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz zwiększanie potencjału intelektualnego, w tym również funkcji poznawczych jak pamięć czy koncentracja. Obecnie prowadzi badania dotyczące błędów poznawczych.

Bibliografia

Andrzejewska, K., Błaszczyk, S., Demichowicz, P., Zuchowicz, P. (2019). Kwestionariusz wyboru szefa. Nieopublikowany materiał do przeprowadzenia badania kwestionariuszowego. Wrocław: Instytut Psychologii UWr.

CBOS (2010). Postawy wobec gejów i lesbijek, Warszaw: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Charzyńska, E. (2009). Stereotypy atrybutów kobiecości/ męskości oraz hierarchii wartości osób o różnych orientacjach seksualnych. Przegląd terapeutyczny, 6-7. Pobrane z: http://www.ptt-terapia.pl/wp-content/uploads/2011/06/Edyta_Charzynska.pdf.

Eurosurveillance editorial team. (2013). The European Union Agency for Fundamental Rights publishes the European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Eurosurveillance, 18 (22), 20492.

Felisiak, M. (2010). Postawy wobec gejów i lesbijek. Komunikat z badań (BS/95/2010). Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Felisiak, M. (2013). Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Warszawa: Cebos.

Górska, P., Mikołajczak, M. (2014). Postawy wobec osób homoseksualnych. Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

Górska, P., Mikołajczak, M. (2015). Tradycyjne i nowoczesne uprzedzenia wobec osób homoseksualnych w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (ss. 179-206). Warszawa: Liberi Libri.

Herek, G. M. (2000). Sexual prejudice and gender: Do heterosexuals’ attitude toward lesbians and gay men differ. Journal of Social Issues, 56, 251-266.

Kimmel, M. S. (1997). Masculinity as homophobia: Fear, shame and silence in the construction of gender identity. W: M. M. Gergen & S. N. Davis (red..), Toward a new psychology of gender (ss. 223–242). New York: Taylor & Frances/Routledge.

Kite, M. E., Whitley, B. E. (1996). Sex differences in attitudes toward homosexual persons, behaviors, and civil rights a meta-analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 336-353.

Kuczyńska, A. (1992). Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Listwan T. (2010). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Mays V. M, Cochran S. D. (2001). Mental health correlates of perceived discrimination among lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. Am. J. Publ. Health, 91, 1869–1876.

Pogodzińska, P. (2004). Unijna zasada równego traktowania i swoboda przepływu pracowników w odniesieniu do sytuacji mniejszości seksualnych w zatrudnieniu. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 2, 73-114.

Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (2015). Uprzedzenia w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Pobrania

Opublikowane

2021-08-26

Jak cytować

[1]
Błaszczyk, S., Andrzejewska, K., Demichowicz, P. i Zuchowicz, P. 2021. Zdolny, ale gej. Wpływ informacji o kompetencji i orientacji seksualnej na preferencje przełożonego. Ogrody Nauk i Sztuk. 11, 11 (sie. 2021), 43–50. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2021.43.50.