Berta Zuckerkandl i krytyka artystyczna polskiej sztuki (na wybranych przykładach)

Autor

  • Katarzyna Świdnicka

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2021.153.161

Słowa kluczowe:

Berta Zuckerkandl, sztuka polska, krytyka Zuckerkandl, malarstwo polskie

Abstrakt

Cel badań. Celem badań jest przedstawienie poglądów Berty Zuckerkandl dotyczących polskiej sztuki w jej tekstach prasowych.

Metoda badań. Metodami użytymi podczas badań są te właściwe dla dyscypliny literaturoznawstwa, historii sztuki, metoda „skoposu”, aparatu tłumacza.

Wyniki badań. Rozeznanie w tekstach Berty Zuckerkandl o sztuce polskiej nie jest wystarczające. Teksty nie zostały przetłumaczone i zanalizowane.

Wnioski. Berta Zuckerkandl jako jedyna z wielkich krytyków artystycznych swojego czasu poświęciła tak wiele miejsca sztuce polskiej. Jej znajomość sztuki, artystów i kultury polskiej jest niezwykle szeroka. Wynosi ona sztukę polską, stawia na równi z innymi artystami i analizuje ich dzieła. 

 

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Źródła:

Lanckoroński, K. (1903) Nieco o nowych robotach w katedrze na Wawelu, s. 5-25. Pobrano z https://polona.pl/item/nieco-o-nowych-robotach-w-katedrze-na-wawelu,NzI1NTEwNjQ/4/#info:metadata, Dnia (2020, 05, 27).

Mehoffer, J. (1903) Uwagi o sztuce: Odpowiedź na list hr. Karola Lanckorońskiego w sprawie restauracyi Katedry na Wawelu, s. 3-16. Pobrano z: https://polona.pl/item/uwagi-o-sztuce-odpowiedz-na-list-hr-karola-lanckoronskiego-w-sprawie-restauracyi,NzI1NTE4Mjg/6/#info:metadata, Dnia (2020, 05, 27).

Wiener Secession. (1906). XXVI. Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession Wien. Pobrano z https://archive.org/details/frick-31072002472290/page/n7/mode/2up, s. 22-32, Dnia (2020, 11, 15).

Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession. (1902). XV. Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession Wien. Pobrano z https://archive.org/details/frick-31072002489906/page/n23/mode/2up, s. 26-31, Dnia (2020, 11, 15).

Zuckerkandl, B. (1903). Von neuer polnischer Kunst. Die Kunst für Alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur. München, 12, 275- 280.

Zuckerkandl, B. (1908). Jung- Polen. W: B. Zuckerkandl (red.), Zeitkunst Wien 1901-1907 (s. 140-146). Wiedeń-Lipsk: Hugo Heller & Cie.

Zuckerkandl, B. (1903). Wiener Kunst-Ausstellungen. Die Kunst für Alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur. München, 7, 165-169.

Zuckerkandl, B. (1903). Hat ein Kunst-Mäcen das Veto-Recht? Die Kunst für Alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur. München, 2, 49-52.

Opracowania:

Ackerl, I. (1993). Wiener Salonkultur um die Jahrhundertwende. Ein Versuch. W: Die Wiener Jahrhundertwende: Einflüsse, Umwelt, Wirkungen. Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag

Baranowa, A. (2001). Krytycy wiedeńscy o „Sztuce” ̶ Ludwig Hevesi, Hermann Bahr, Berta Zuckerkandl. W: A. Baranowa (red.), Stulecie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“ (s. 65-77 ). Kraków: Universitas

Baranowa, A. (1998). Wagner, Gesamtkunstwerk i moderniści. W kręgu utopii języka uniwersalnego. Roczniki humanistyczne, 4, 89-121, Pobrano z: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhhsz1998/0091)

Enderle-Burcel, G. (2018). Berta Zuckerkandl – Gottfried Kunwald: Briefwechsel 1928-1938. Wien: Böhlau Verlag.

Kulesza, R. (2012). Słownik kultury antycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Miłobędzka-Gieysztor, E. (1995). W obronie „całościowości”. Pojęcie Gesamtkunstwerk. Kultura współczesna: Teoria – Interpretacje – Krytyka, 3-4, 1-27. Pobrano z: https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura wspolczesna/archiwum/kw_no_99164,v,spis_tresci#

Nautz, J., Vahrenkamp, R. i Ackerl, I. (1993). Die Wiener Jahrhundertwende: Einflüsse, Umwelt, Wirkungen

Oppenauer, M. (2012). Der Salon Zuckerkandl im Kontext von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit: populärwissenschaftliche Aspekte der Wiener Salonkultur um 1900. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz.

Peham, H. (2013). Die Salonièren und die Salons in Wien. Wien: Styria Premium.

Schulte, M. (2006). Berta Zuckerkandl: Saloniere, Journalistin, Geheimdiplomatin. Zürich: Atrium Verlag

Zawadzki K, R. (2006). Racjonalne i nieracjonalne zasady poezji u Horacego i Arystotelesa. Collectanea Philologica, 9, 155-167. Pobrano z http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Philologica/Collectanea_Philologica-r2006-t9/Collectanea_Philologica-r2006-t9-s155-167/Collectanea_Philologica-r2006-t9-s155-167.pdf, Dnia (2020,12,30).

Zuckerkandl, B. (1908). Zeitkunst Wien 1901-1907. Wien und Leipzig: Hugo Heller

&Cie.

Pobrania

Opublikowane

2021-08-26

Jak cytować

[1]
Świdnicka, K. 2021. Berta Zuckerkandl i krytyka artystyczna polskiej sztuki (na wybranych przykładach). Ogrody Nauk i Sztuk. 11, 11 (sie. 2021), 153–161. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2021.153.161.