Rola trenera w przygotowaniu współczesnej młodzieży do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej.

Autor

  • Grzegorz Koprukowiak

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2021.15.29

Słowa kluczowe:

Piłka nożna, trener, pedagogika sportu

Abstrakt

We współczesnym społeczeństwie dochodzi do pogłębiających się zmian w sposobie funkcjonowania w różnych przestrzeniach życiowych, których źródłem jest postępujący rozwój cywilizacyjny, wpływający na charakter i specyfikę pokoleń. Wśród przestrzeni w których owe zmiany są zauważalne, można wyróżnić współczesny charakter pracy zarobkowej, uwarunkowanej przemianami cywilizacyjnymi i gospodarczymi, co w dalszej kolejności przekłada się także na aspekt życia osobistego. W świetle tych przemian, zupełnie nowe znaczenie zyskuje aspekt uczestnictwa w kulturze fizycznej, które obecnie staje się głównie jednym ze sposobów aktywnego wypoczynku dla osób dorosłych. Obok dużej grupy społeczeństwa praktykującej w ramach spędzania wolnego czasu jej różne formy, wyróżnić można grupę dzieci i młodzieży, wśród której sport staje się formą dążenia do marzeń o przyszłej karierze zawodniczej na miarę swoich piłkarskich autorytetów z światowej czołówki. Aspiracje te stanowią długą ścieżkę, w której młody zawodnik obok doskonalenia swoich umiejętności sportowych, uczestniczy w procesie selekcji pozwalającej na wyróżnienie spośród zawodników, szczególnie utalentowanych jednostek, posiadających wyjątkowe predyspozycje do profesjonalnego uprawiania sportu. Proces kształcenia umiejętności sportowych młodego zawodnika, jest równocześnie procesem pedagogicznym w którym szczególną misję posiada trener. Dlatego też celem badań jest zaprezentowanie jego roli w procesie wychowawczym.

Niniejsze rozważania, oparte zostały o przegląd dostępnej literatury naukowej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii kultury fizycznej, z wykorzystaniem dorobku naukowego z zakresu teorii sportu. Rozważania przebiegają w kluczu zaprezentowania tła społecznego charakterystycznego dla obecnych czasów, w które wpisuje specyfika zawodu profesjonalnego gracza piłki nożnej i wyzwania stojące przed środowiskiem, mające na celu właściwe przygotowanie do profesjonalnego sportu. Kolejnym punktem zawartym w publikacji, będzie zaprezentowanie procesu dojrzewania młodego gracza do zawodowego uprawiania dyscypliny.

W świetle omówionych zagadnień nastąpi wyraźne zauważenie roli współczesnego trenera jako wychowawcy, mentora i opiekuna na drodze wzrastania ku karierze, ale także ku wypracowaniu dobrych postaw u młodego zawodnika jako osoby.

Zaprezentowane badania prowadzą ku wnioskowi dowodzącemu, że kompetencje współczesnego trenera znacząco wykraczają poza samą funkcję czysto sportową. Trener poza kompetencjami ściśle związanymi z pracą na boisku, powinien wykazywać się szeregiem kompetencji miękkich – znajomością podstaw pedagogiki, psychologii, socjologii, które umożliwią mu lepsze zrozumienie środowiska swoich podopiecznych. W ich wyniku staje się możliwe budowanie postawy lidera, autorytetu i kształtowania odpowiednich postaw u młodych zawodników.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Ankersen R. (2018) Kopalnie Talentów – jak odkryć i rozwinąć talent u siebie i u innych, SQN: Kraków.

Chromik J. (2018) On, Strejlau. SQN, Kraków

Dziubiński Z. (2018) Geneza prestiżu sportu i sport jako źródło prestiżu W: Dziubiński Z, Lenartowicz M. [red.] Kultura Fizyczna a prestiż społeczny. AWF, Warszawa.

Lenartowicz M. (2019) Kariera sportowa i jej społeczne uwarunkowania W: Dziubiński Z., Krawczyk Z., Lenartowicz M. [red.] op. cit. AWF: Warszawa.

Ławecki T. (2010): Kazimierz Górski z piłką przez życie. Oficyna Wydawniczo Poligraficzna „ADAM”: Warszawa.

Ługowska D. (2015) Spójność i jedność. Osoba trenera a rozwój zawodników oraz drużyny sportowej W: Kostorz J, Rogowska A. [red.] Osobowość trenera-wychowawcy w kulturze fizycznej. Politechnika Opolska:Opole.

Migasiewicz J., Kurzawski K., Paliga Z. (2013) Profesjonalizm i skuteczność trenera W: Sozański H, Sadowski J. [red.] Trener – wczoraj, dziś i jutro, AWF: Biała Podlaska

Naglak Z. (2005) Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką, T1: Kształcenie gracza na wstępnym etapie, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu: Wrocław.

Naglak Z. (1999) Metodyka trenowania sportowca, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu: Wrocław.

Nowocień J. (2013) Trener sportowy w perspektywie pedagogicznej W: Sozański H, Sadowski J. (red.) op. cit., s. 101-118.

Nowocień J. (2019) Pedagogika Sportu, AWF: Warszawa.

Panfil Ł., (2012) Model wspierania talentów sportowych W: Stor M., Listwan T. [red], Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T1: Problemy zarządczo-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Wrocław.

Pawlak Z., Smoleń A. (2010) Skauting jako metoda poszukiwania talentów w piłce nożnej W: Nowocień J., Chełmecki J. [red.], Społeczno Edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, AWF: Warszawa.

Piłat K. (2004), Elementy programowania sportu dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego t. II. Warszawa

Rymarczyk P. (2019) Kultura fizyczna w społeczeństwie ponowoczesnym W: Dziubiński Z., Krawczyk Z., Lenartowicz M. [red.] Socjologia Kultury Fizycznej, Warszawa: AWF.

Seweryniak T., Panfil Ł. (2014): Wybrane uwarunkowania rozwoju talentów sportowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 349 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne, s. 295-307.

Żukowski R. (2013) Edukacyjne i wychowawcze aspekty treningu wyczynowego młodocianych W: Sozański H, Sadowski J. [red.], op. cit., Biała Podlaska: AWF.

Żukowski R. (2013) Standardy kompetencji pedagogicznych nauczycieli sportu – trenerów W: Sozański H, Sadowski J. [red.], op. cit. s. 71-80.

Badania CBOS:

Aktywność fizyczna Polaków, CBOS, 2018

Publikacje internetowe:

www.media.laczynaspilka.pl/files/pzphp/ZDg7MDA_/dfadf14af3605bd5cbeb0ab77c5539bf.pdf (19.08.2019).

www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/ponad-tysiac-podmiotow-zglosilo-sie-do-programu-certyfikacji1?fbclid=IwAR2HJ3J7imFJlK3SB8MUjddA7ZbgP1bVMxa3vJ5u-k9c0mPi-e_AYRM_bWw (19.08.2019)

Pobrania

Opublikowane

2021-08-26

Jak cytować

[1]
Koprukowiak, G. 2021. Rola trenera w przygotowaniu współczesnej młodzieży do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Ogrody Nauk i Sztuk. 11, 11 (sie. 2021), 15–29. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2021.15.29.