Wpływ wirtualnej rzeczywistości na poziom dystrakcji od bodźców bólowych

Autor

  • Jakub Szarpak Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław
  • Justyna Bidzińska Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.115.122

Słowa kluczowe:

wirtualna rzeczywistość, ból, dystrakcja, napięcie, relaksacja, cold-pressor, VR

Abstrakt

Cel badań  Badanie skuteczności rodzaju dystrakcji od bodźców bólowych polegającej na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości.

Materiały i metody. 16 studentów w wieku 20-32 lat wprowadzanych było za pomocą gogli wirtualnej rzeczywistości w warunek dystrakcji pobudzającej - jazda rollercoasterem, relaksującej- spacer przez las, oraz w warunek kontrolny – wyświetlane było czarne tło. Ból wywoływany był poprzez zanurzenie ręki w zimnej wodzie. Skuteczność dystrakcji  mierzona była za pomocą deklarowanego poziomu odczuwanego bólu, zaznaczonego na skali VAS, oraz czasu, przez który badany wytrzymywał działanie bodźca bólowego. Na koniec wyniki porównano z testem temperamentu PTS.

Rezultaty. Badani istotnie dłużej znosili działanie bodźca bólowego w warunkach dystrakcji, niż w warunku kontrolnym; lecz nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy warunkiem pobudzającym, a warunkiem relaksującym. Żaden z warunków eksperymentu nie miał wpływu na deklarowany poziom odczuwanego bólu. Kobiety istotnie dłużej znosiły działanie bodźca bólowego w warunku pobudzającym i relaksującym, oraz deklarowały istotnie niższe odczucie bólu w warunku pobudzającym. Wykryto również dodatnią korelację wyników uzyskanych w skali Siły Procesu Hamowania kwestionariusza PTS z czasem wytrzymywania bodźca bólowego we wszystkich trzech warunkach eksperymentu.

Wyniki. Udowodniono, że występowanie dystrakcji ma wpływ na zwiększenie czasu znoszenia działania bodźca bólowego przez badanych, jednak nie stwierdzono różnic w skuteczności dystrakcji pomiędzy warunkiem pobudzającym, oraz relaksującym.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogramy autorów

Jakub Szarpak - Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Jakub Szarpak - student psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczególnie interesuje się psychologią społeczną i psychologią poznawczą.

Justyna Bidzińska - Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Justyna Bidzińska - studentka psychologii oraz absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii twórczości i psychologii muzyki.

Bibliografia

Dahlquist, L. M., McKenna, K. D., Jones, K. K., Dillinger, L., Weiss, K. E., & Ackerman, C. S. (2007). Active and passive distraction using a head-mounted display helmet: effects on cold pressor pain in children. Health Psychology, 26(6), 794.

Dahlquist, L. M., Weiss, K. E., Law, E. F., Sil, S., Herbert, L. J., Horn, S. B., ... & Ackerman, C. S. (2009). Effects of videogame distraction and a virtual reality type head-mounted display helmet on cold pressor pain in young elementary school-aged children. Journal of pediatric psychology, 35(6), 617-625.

Dahlquist, L. M., Herbert, L. J., Weiss, K. E., & Jimeno, M. (2010). Virtual-reality distraction and cold-pressor pain tolerance: does avatar point of view matter?. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(5), 587-591.

Fillingim, R. B., Doleys, D. M., Edwards, R. R., & Lowery, D. (2003). Clinical characteristics of chronic back pain as a function of gender and oral opioid use. Spine, 28(2), 143-150.

Gold, J. I., Kim, S. H., Kant, A. J., Joseph, M. H., & Rizzo, A. S. (2006). Effectiveness of virtual reality for pediatric pain distraction during IV placement. CyberPsychology & Behavior, 9(2), 207-212

Hoffman, H. G., Patterson, D. R., & Carrougher, G. J. (2000). Use of virtual reality for adjunctive treatment of adult burn pain during physical therapy: a controlled study. The Clinical journal of pain, 16(3), 244-250.

Kenney, M. P., & Milling, L. S. (2016). The effectiveness of virtual reality distraction for reducing pain: A meta-analysis. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 3(3), 199.

Malloy, K. M., & Milling, L. S. (2010). The effectiveness of virtual reality distraction for pain reduction: a systematic review. Clinical psychology review, 30(8), 1011-1018.

Mühlberger, A., Wieser, M. J., Kenntner-Mabiala, R., Pauli, P., & Wiederhold, B. K. (2007). Pain modulation during drives through cold and hot virtual environments. CyberPsychology & Behavior, 10(4), 516-522.

Stinson J., Yamada J,. Dickson A., Lamba J., i Stevens B. (2008). Review of systematic reviews on acute procedural pain in children in the hospital setting. Pain Research and Management, 13(1), 51–57.

Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wender, R., Hoffman, H. G., Hunner, H. H., Seibel, E. J., Patterson, D. R., & Sharar, S. R. (2009). Interactivity influences the magnitude of virtual reality analgesia. Journal of cyber therapy and rehabilitation, 2(1), 27.

Wiederhold, M. D., & Wiederhold, B. K. (2007). Virtual reality and interactive simulation for pain distraction.

Young, M. R., & Fu, V. R. (1988). Influence of play and temperament on the young child's response to pain. Children's Health Care, 16(3), 209-215.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Szarpak, J. i Bidzińska , J. 2020. Wpływ wirtualnej rzeczywistości na poziom dystrakcji od bodźców bólowych. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 115–122. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.115.122.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE