WPŁYW POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH EMOCJI NA DYSTANS INTERPERSONALNY, OCENĘ ORAZ POSTAWY

Autor

  • Marta Urbańska
  • Michalina Wróbel Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-529 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.159.168

Abstrakt

Emocje są związane z wieloma obszarami ludzkiego życia. Wpływają na odbiór rzeczywistości, kształtują postawy i determinują oceny. Przeprowadzone badanie miało sprawdzić, czy emocje w zależności od ich rodzaju (pozytywne lub negatywne) wpływają na dystans interpersonalny. W badaniu wzięło udział 40 osób: 22 kobiety i 18 mężczyzn w wieku od 20 do 51 lat, (M=25 SD=7,48). Analizy korelacji związku emocji z dystansem konwersacyjnym wykazały różnicę na granicznym poziomie istotności statystycznej (t(38) =

1,92; p = 0,06). Oznacza to, że osoby którym indukowano emocje negatywne mogły wykazywać większy dystans konwersacyjny (M1 = 64,7) niż osoby którym indukowano emocje pozytywne. (M2 = 54,2). W przypadku emocji pozytywnych i badanego dystansu minimalnego, analiza korelacji nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami (U = 166,00; p = 0,36). Wykazano także związki pomiędzy indukowanymi emocjami a emocjami podczas zbliżania się, oceną neutralnie nastawionej osoby i postawą względem niej.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogramy autorów

Marta Urbańska

Marta Urbańska

Studentka czwartego roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, Pracowni HR oraz Koła Naukowego Psychologii w Biznesie. 

Zafascynowana psychologią biznesu, w kierunku której się aktywnie rozwija. 

Michalina Wróbel - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-529 Wrocław

studentka

Bibliografia

Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Andersen, P. A. (2000). Explaining intercultural differences in nonverbal communication. W: L. A. Samovar & R. E. Porter (red.), Intercultural communication: A reader (ss. 258–279). Belmont, CA: Wadsworth.

Bieleń, I. (2013). Mowa ciała jako element wykorzystywany w mediacji w sferze publicznej. Pobrane z: https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/40748/edition/41151/content

Dąbrowski, A. (2012). Wpływ emocji na poznawanie. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0082-6

Dolińska, D. (2013). Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 65, 101-110.

Hall, E. (1978). Ukryty Wymiar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Knapp, M., Hall, J. (2000). Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław: ASTRUM.

Leathers, D. G. (2007). Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lubina, E. (2005). Rola emocji w procesie kształcenia na odległość. Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/161

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-28

Jak cytować

[1]
Urbańska, M. i Wróbel, M. 2020. WPŁYW POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH EMOCJI NA DYSTANS INTERPERSONALNY, OCENĘ ORAZ POSTAWY. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 159–168. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.159.168.