STUDIUM PRZYPADKU POLSKIEGO UCZNIA Z DYSLEKSJĄ UCZĄCEGO SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO METODĄ MULTISENSORYCZNĄ ORAZ WPŁYW TAKIEGO NAUCZANIA NA SKUTECZNOŚĆ WŁASNĄ UCZNIA

Autor

  • Bogusława Gosiewska-Turek Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11, Opole

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.103.114

Słowa kluczowe:

dysleksja, skuteczność własna, metoda multisensoryczna, studium przypadku, uczeń z dysleksją

Abstrakt

Cel: Celem badania jest wykazanie iż uczniowie z dysleksją podczas nauki języka obcego wymagają wyjątkowego traktowania, innego od tego jakie jest oferowane uczniom bez szczególnych potrzeb edukacyjnych. To szczególne działanie dotyczy zarówno zindywidualizowanego podejścia do ucznia jak i zastosowania szczególnych metod nauczania języka obcego ułatwiających naukę uczniom z dysleksją

Metody: Autorka przeprowadziła badanie opisowe przypadku, w którym przez okres 6 tygodniu zastosowała 6 indywidualnych sesji, podczas których nauczała języka angielskiego dwunastoletniego chłopca z dysleksją. Ponadto w celu uzyskania triangulacji danych przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu badania uczeń wypełnił kwestionariusz na skuteczność własną

Wyniki: Rezultaty przeprowadzonego badania pokazują, iż indywidualne sesje z uczniem z dysleksją poprawiły znacznie jego kompetencje językowe oraz podniosły skuteczność własną, która jest z kolei warunkiem efektywnego uczenia się

Wnioski: Poniższe badanie wskazuje na to, że w szkołach powinno być zapewnione dostosowanie metod nauczania do pracy z uczniem z dysleksją. W celu zapewnienia efektywnego nauczania tych uczniów ich nauka języka obcego powinna być zindywidualizowana. To nie tylko pozwoli na bardziej efektywne przyswajanie materiału, ale również na podniesienie motywacji u dyslektyków

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Bogusława Gosiewska-Turek - Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11, Opole

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego-English Language and Literature. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego wykłada przedmiot Neuroscience in Education [Neuronauka w Edukacji]. Redaktorka językowa w Journal of Education Culture and Society.

Autorka trzech artykułów naukowych:

1)The impact of anxiety on speaking in adolescent and adult groups of English lerners [Wpływ lęku na mówienie w języku angielskim przez nastoletnich i dorosłych uczniów]

2) Lęk odczuwany przez dorosłych i nastoletnich uczniów podczas mówienia w języku obcym

3) The interdependence between attributions and second language attainments in secondary school students [Współzależność pomiędzy atrybucjami, a osiągnięciami w nauce języka obcego przez uczniów szkoły średniej]

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim – magister oraz anglistykę ze specjalnością nauczycielską w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu – magister.

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, w szczególności nauczanie języka obcego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a zwłaszcza uczniów dyslektycznych, metody nauczania języków obcych oraz neurobiologia w edukacji.

Bibliografia

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social-cognitive theory. Prentice-Hall, Inc.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Bogdanowicz, M. (1993). Specyficzne trudności w opanowaniu mowy pisanej: czytania i pisania. W: T. Gałkowski, Z. Tarkowski, Z. Zaleski (red.) Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Lublin: Wyd. UMCS, s. 203-229.

Crombie, M.A. (2000). Dyslexia and learning of a foreign language at school: Where are we going? Dyslexia, 6, 112-123.

Dooley, J. (2019). Flash. Student’s book. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Ganschow, L., & Sparks, R. L. (2000). Reflection on language study for students with language learning problems: Research, issues and challenges, Dyslexia, 6, 87-100

Ganschow, L., Sparks, R. L., & Javorsky, J. (1998). Foreign language learning difficulties: A historical perspective, Journal of Learning Disabilities, 31(3), 248-258.

Gillingham, A., & Stillman, B. W. (1960). Remedial training for children with specific disability in reading, spelling and penmanship (7th ed.) Cambridge, MA: Educators Publishing Service.

Kormos, J., Sarkardi, A., & Csizer, K. (2009). The language learning experiences of students with dyslexia: Lessons from an interview study, Innovation in Language Learning and Teaching, 3(2), 115-130.

Kormos, J. & Smith, A. M. (2012). Teaching languages to students with specific learning differences. Bristol: Multilingual Matters.

Nijakowska, J. (2010). Dyslexia in the foreign language classroom. Multilingual Matters:UK.

Pearson Casanave, C. (2009). Writing up your research. In J. Heigham & R. A. Croker (Eds.). Qualitative Research in applied linguistics: A practical introduction (pp. 288-305). New York: Palgrave Macmillan.

Sparks, R., Ganschow, L., Kenneweg, S., & Miller, K. (1991). Use of an Orton Gillingham approach to teach a foreign language to dyslexic/ teaching disabled students: Explicit teaching of phonology in a second language. Annals of Dyslexia, 41, 96-118.

Sparks, R., Patton, J., Ganschow, L., Humbach, N., & Javorsky, J. (2006). Native language predictors of foreign language proficiency and foreign language aptitude. Annals of Dyslexia, 56, 129-160.

Spencer, K. (2007). Predicting children’s word-spelling difficulty for common English words from measures of orthographic transparency phonemic and graphemic length and word frequency. British Journal of Psychology, 98, 305-338.

Stagg, S. D., & Eaton, E. (2018). Self-efficacy in undergraduate students with dyslexia: a mixed methods investigation, British Journal of Special Education, 45(2), 1-29.

Usher, E. L., & Pajeras, F. (2006). Sources of academic and self-regulatory efficacy beliefs of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 31(2), 125-141.

Wearmouth, J., & Reid, G. (2008). Ocena i planowanie nauczania oraz nauki. In: G. Reid and J. Wearmouth (eds.) Dysleksja. Teoria i praktyka (pp.211-234). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Gosiewska-Turek, B. 2020. STUDIUM PRZYPADKU POLSKIEGO UCZNIA Z DYSLEKSJĄ UCZĄCEGO SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO METODĄ MULTISENSORYCZNĄ ORAZ WPŁYW TAKIEGO NAUCZANIA NA SKUTECZNOŚĆ WŁASNĄ UCZNIA. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 103–114. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.103.114.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE