LĘK ODCZUWANY PRZEZ NASTOLETNICH I DOROSŁYCH UCZNIÓW PODCZAS MÓWIENIA W JĘZYKU OBCYM

Autor

  • Bogusława Gosiewska-Turek Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11, Polska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2018.59.70

Słowa kluczowe:

lęk, problemy w nauce, język obcy, dorośli uczniowie, nastoletni uczniowie, metody nauczania języka obcego

Abstrakt

Teza: Lęk jest istotnym czynnikiem afektywnym oddziaływującym na naukę języka obcego. W poniższym artykule autorka stara się wykazać, że najbardziej narażonymi na lęk w nauce języka obcego są nastoletni i dorośli uczniowie, ponadto, że w nauce języka obcego lęk najbardziej wpływa na sprawność mówienia.

Omówienie koncepcji: Artykuł zawiera analizę artykułów naukowych dotyczących lęku, jego odmian, problemów związanych z lękiem w nauce języka obcego, zwłaszcza podczas mówienia, proponuje rozwiązania w odpowiedzi na te problemy oraz oferuje metody pomagające w przezwyciężeniu lęku podczas mówienia.

Wyniki i wnioski: Wykazano, że lęk jest jednym z czynników afektywnych, wpływających na nabywanie języka obcego. Dlatego też nauczyciele powinni posiadać wiedzę na temat mechanizmów powstawania lęku. W rezultacie proponowane przez nich metody i formy nauczania powinny minimalizować ich oddziaływanie, zwłaszcza podczas nauki mówienia w języku obcym. Należy przy tym pamiętać o pozostałych czynnikach afektywnych takich jak motywacja, czy też zahamowanie, które mają również istotny wpływ na proces nauczania języka obcego.

Oryginalność/ wartość poznawcza: Autorka zwraca uwagę na fakt, iż lęk oraz inne czynniki afektywne są często zaniedbywane przez nauczycieli języków obcych. Co ważniejsze przedstawiając różne sposoby przezwyciężania lęku oraz metody nauczania zachęca do ich stosowania podczas nauki mówienia w języku obcym. To w rezultacie wpłynie na zmniejszenie lęku u nastoletnich i dorosłych uczniów, a zarazem poprawi ich osiągnięcia językowe.

Biogram autora

Bogusława Gosiewska-Turek, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11, Polska

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego-English Language and Literature. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim-magister oraz anglistykę ze specjalnością nauczycielską w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu-magister.

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, w szczególności nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a zwłaszcza uczniów dyslektycznych, metody nauczania języków obcych oraz neurobiologia w edukacji.

Bibliografia

Arnold, J. (2000). Seeing through LC Exam Anxiety. Tesol Quarterly, 34, 777-786.

Brown, H. D. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood, Cliffs: Prentice Hall.

Celce-Murcia, M. (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston: London.

Cook, V. (2008). Second Language Learning and Teaching. London: Hodder Education.

Chastain, K. (1975). Affective and Ability Factors in Second Language Acquisition. Language Learning, 1, 153-161.

Daly, J. A. (1991). Understanding Communication Apprehension: An Introduction to Language Educators. W: E. Horowitz i D. Young (red.), Language Anxiety: From Theory and Research to Classroom Implications (ss. 3-13). Engelwood Clifs: Prentice Hall.

Darwin, Ch. (1872). The Expression of Emotions in Men and Animals. London: John Murray, Albemarle Street.

Fox, E., Russo, R., Georgiou, G.A. (2005). Anxiety Modulates the Degree of Attentive Resources Required to Process Emotional Faces. Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, 5(4), 396-404.

Freud, S. (1963). The Problem of Anxiety. New York: Psychoanalytic Quarterly Press.

Gray, I. A. (1987). The Psychology of Fear and Stress. Cambridge: Cambridge University Press.

Griffin, C. (2001). Imagining New Narratives of Youth: Youth Research. The New Europe’s and Global Youth Culture. Childhood, 8(2), 147-166.

Harleston, B. W. (1962). Test Anxiety and Performance in Problem Solving Situations. Journal of Personality, 30, 557-573.

Harmer, J. (1998). How to Teach English. Essex, England: Longman.

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. Essex, England: Longman.

Hines, A. R., Pulson, S. E. (2006). Parents’ and Teachers’ Perceptions of Adolescent Storm and Stress. Relations with Parenting and Teaching Styles. Adolescence, 41, 597-614.

Horowitz, E. K., Horowitz, M. B., Cope, J. A. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.

Kelly, G. (2000). How to Teach Pronunciation. UK: Pearson Education Limited.

Kitano, K. (2001). Anxiety in College Japanese Language Clasroom. The Modern Language Journal, 8(4), 549-566.

Klippel, F. (1985). Keep Talking. Cambridge: Cambridge University Press.

Komorowska, H. (2005). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kostyuk, N., Meghanathan, N., Isokpehi, R. (2010). Biometric Evaluation of Anxiety in Learning English as a Second Language. International Journal of Computer Science and Network Security, 10 (1), 220-229.

Knapp, K., Antos, G. (2009). Handbook of Foreign Language Communication and Learning. Berlin: Mouton de Gruyter.

Krashen, S. D. (1987). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Engelwood Cliffs: Prentice-Hall International.

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching . Oxford: Oxford University Press.

Latif, A., (2015). A Study on English Language Anxiety among Adult Learners in Universiti Teknology in Malaysia (UTM). Procedia- Social and Behavioral Sciences, 2008, 223-232.

Liu, Q., Shi, J. (2007). Teaching Approaches and Methods- Effectiveness and Weakness. China Education Review, 4(1), 69-71.

Lozanov, G. (1987). Suggestology and Outlines of Suggestopedy. New York: Gordon i Breanch.

McCroskey, J.C. (1987). Willingness to Communicate. W: J. C. McCroskey i J. A. Daly (red.), Personality and Interpersonal Communication (ss. 129-155). Thousand Oaks, Ca: Sage, 1.

Novy, D. M., Nelson, D.V., Smith, K.G. (1995). Psychometric Comparability of the English-And Spanish- Language Versions of the State-Trait Anxiety Inventory. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 17(2), 209-224.

Piechurska-Kuciel, E. (2008). Language Anxiety in Secondary Grammar School Student. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Richards, J. (2006). Communicative Language Teaching Today. New York: Cambridge University Press.

Roderick, M., Camburn, E. (1991). Recovery from Course Failure in the Early Years of High School. American Educational Research Journal, 36, 303-343.

Shastri, P. (2010). Communicative Approach to the Teaching of English as a Second Language. Mumbai: Himalaya Pub House.

Spielberger, C. D. (1972). Anxiety. New York: Academic Press.

Thornbury, S. (2006). An A-Z of ELT. Oxford: Macmillan Publishers Limited.

Ur, P. (1991). A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Vasa, R., Paine, D. S. (2004). Neurobiology in Anxiety Disorders in Children and Adolescents, W: T. R. Morris i J. S. March (red.). Anxiety Disorders in Children and Adolescents. New York: Guilford Press.

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-07-23

Jak cytować

[1]
Gosiewska-Turek, B. 2018. LĘK ODCZUWANY PRZEZ NASTOLETNICH I DOROSŁYCH UCZNIÓW PODCZAS MÓWIENIA W JĘZYKU OBCYM. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 59–70. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.59.70.