SposÓb sŁuchania muzyki przez osoby preferujące odmienne strategie regulacji emocji a skutecznoŚć modyfikowania wŁasnego afektu

  • Natalia Zborowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  • Tomasz Oleksy Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
Słowa kluczowe: muzyka, pozytywny nastrój, regulacja emocji, supresja, poznawcze przeformułowanie

Abstrakt

Cel Celem badania było sprawdzenie w jaki sposób użycie muzyki wiąże się z osiąganiem pozytywnego nastroju u osób preferujących odmienne strategie regulacji emocji.

Metodologia. W badaniu korelacyjnym zostało przebadane 256 osób. Na potrzeby badania został stworzony Kwestionariusz Sposobów Słuchania Muzyki. Dotychczasowe badania dotyczące tego w jaki sposób ludzie słuchają muzyki zazwyczaj wyróżniały takie skale jak: emocjonalna, poznawcza, w tle, fizyczną. W stworzonym kwestionariuszu uwzględniliśmy podział potencjalnego wpływu muzyki na emocje na dwa obszary: indukowania silnych wrażeń emocjonalnych oraz słuchania muzyki w celu pozytywnego wpływu na nastrój.

Wyniki. Na pytaniach z kwestionariusza została przeprowadzona eksploracyjna analiza czynnikowa. Skumulowana wyjaśniona wariancja wynosiła 47%. Analiza pokazała utworzenie trzech czynników zgodnych z teoretycznymi zakładanymi skalami: społeczną, używania muzyki na indukowanie silnych stanów emocjonalnych i używania muzyki w celu pozytywnego wpływania na nastrój. W kolejnym kroku analizy postanowiliśmy sprawdzić relacje miedzy pozytywnym afektem a skalami kwestionariusza muzyki i strategiami regulacji emocji J. Grossa, które wyróżniały strategie poznawczego przeformułowania oraz supresji. Badanie pokazało związek pozytywnego afektu ze strategiami regulacji emocji. Odpowiednio z supresją (r= -0,31, p<0,01) oraz poznawczym przeformułowaniem (r= 0,25, p<0,01) oraz ze skalą słuchania muzyki w celu pozytywnego wpływu na nastrój (r= 0,27, p<0,01). Analiza regresji potwierdziła, że dodanie do modelu zawierającego obie strategie regulacji emocji, skali słuchania muzyki w celu pozytywnego wpływu na nastrój istotnie polepsza predykcję pozytywnego afektu.

Wnioski.Badanie jest cennym krokiem w kierunku zrozumienia w jaki sposób ludzie regulują emocje za pomocą muzyki. Okazuje się, że muzyka może być niezależnym od używania strategii regulacji emocji, dodatkowym sposobem na osiąganie pozytywnego afektu, ale tylko w przypadku, gdy osoby słuchają muzyki po to, by aktywnie wpłynąć na pozytywny nastrój.

Biogramy autorów

Natalia Zborowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

studentka

Tomasz Oleksy, Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

doktorant

Bibliografia

Chin, T.Ch., Rickard, N. S. (2014). Emotion regulation strategy mediates both positive and negative relationships between music uses and well-being. Psychology of Music, Vol. 42(5) 692–713.

Chin, T.Ch., Rickard, N. S. (2012). The Music USE (MUSE) Questionnaire: An Instrument to measure engagement in music. Music Perception, 29.4, 429-445.

Chamorro-Premuzic T., Furnham A. (2007). Personality and music: Can traits explain how people use music in everyday life? The British Journal of Psychology, (98), 175-185.

Gross, J. J. (1998). Antecedent and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, (74), 224–237.

Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive and social consequences. Psychophisiology, (39), 281–291.

Gross, J. J. (2008). Emotion regulation. In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), Handbook of emotions (497–512). New York: The Guilford Press.

Gross, J. J., John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, (85), 348–362.

John, O. P., Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, (72), 1301–1333.

Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? W: P. Salovey i D.J. Sluyter (red.), Emotional development and emotional intelligence: educational implications.(3-31). New York: Basic Books, Inc.

North, A. C., Hargreaves, D. J., O’Neill, S. A. (2000). The importance of music to adolescents. British Journal of Educational Psychology, (70), 255–272.

North, A. C., Hargreaves, D. J., & Hargreaves, J. J. (2004). Use of music in everyday life. Music Perception, (22), 41–77.

Nyklicek, I., Vingerhoets, A, & Denollet, J. (2002). Emotional (non)-expression and health: Data, questions, and challenges. Psychology & Health, (17), 517–528.

Tarrant, M., North, A. C., & Hargreaves, D. J. (2000). English and American Adolescents’ Reasons for Listening to Music. Psychology of Music, (28), 166–173.

Tsai, J.L., Knutson, B.K., & Fung, H.H. (2006). Cultural variation in affect valuation. Journal of Personality and Social Psychology, (90), 288–307.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Zborowska, N. i Oleksy, T. 2017. SposÓb sŁuchania muzyki przez osoby preferujące odmienne strategie regulacji emocji a skutecznoŚć modyfikowania wŁasnego afektu. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 268-274.
Dział
DOŚWIADCZENIE