Stosowanie pomocy dydaktycznych a kreatywne naucznie matematyki

  • Ewelina Brygida Jantos Uniwersytet Opolski ul. Oleska 48, 45-052 Opole
Słowa kluczowe: naucznie matematyki, kreatywność, twórczość, innowacja, pomoce dydaktyczne

Abstrakt

Cel badań:

Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu wykorzystywane są pomoce dydaktyczne na lekcjach matematyki. To one mają urozmaicać lekcje matematyki,  zachęcać i zaciekawiać uczniów do pracy oraz pomagać im w przekraczaniu kolejnych stopni trudności myślenia matematycznego. Zastosowanie środków dydaktycznych w procesie nauczania jest jednym z ważniejszych sposobów urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć dla uczniów. Zadano uczniom pytania na temat sposobu prowadzenia lekcji matematyki.

 

Metodologia:

Przeprowadzono badania wśród uczniów gimnazjum. Populacja badanych liczyła 200 osób. Pytano o stopień atrakcyjności lekcji matematyki, o wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz gier i zabaw na tym przedmiocie. Badania przeprowadzono również wśród nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjalnych. Grupa badanych liczyła 50 osób. Opowiedzieli oni o stosowanych pomocach dydaktycznych w procesie nauczania matematyki. Badania wykonano techniką ankiety oraz obserwacji i wywiadów.

 

Wyniki badań:

Uczniowie uważają, że niektóre lekcje matematyki są nudne. Zdarzają się jednak i ciekawe i stresujące. Jednocześnie wymieniają przykłady, które mogłyby urozmaicić lekcje matematyki, domagając się gier, zabaw i nauczania praktycznego. Nauczyciele natomiast deklarują wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, ale raczej preferują użytkowanie środków audiowizualnych, a nie zwykłych przedmiotów codziennego użytku, które bezpośrednio obrazują zastosowanie matematyki.

 

Wnioski:

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono niski poziom wykorzystania pomocy dydaktycznych w nauczaniu matematyki. Należy zatem propagować kreatywne nauczanie matematyki, które zadziwia, bawi i motywuje, a jednocześnie obliguje do myślenia. Trzeba by poszerzyć szkolenia nauczycieli o poprawne zastosowanie pomocy dydaktycznych oraz o perspektywę i potrzebę wprowadzania innowacji pedagogicznych; wskazywać sposoby zastosowania gier dydaktycznych i logicznych w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia.

Biogram autora

Ewelina Brygida Jantos, Uniwersytet Opolski ul. Oleska 48, 45-052 Opole

doktorantka

Bibliografia

Bereźnicki, F. (2011). Podstawy dydaktyki. Kraków: Impuls.

de Bono, E. (1998). Naucz swoje dziecko myśleć. Warszawa: PRIMA.

Filip, J., Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Impuls.

Fiebich, Ł. (2014). Pedagogika twórczości. Pobrane z:

https://prezi.com/bvkilco8cy5h/pedagogika-tworczosci/

Gmitrowicz, D. Jędrzejczak, J. (2013). Od kreatywności do innowacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu. Pobrano z:

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/3090/pajp_vii_kreatywnosc.pdf

Kabat, M. (2014). (Nie)zwykła codzienność nauczyciela – kilka refleksji z teorii i badań. W J. Łysiak, I. Nowosad, M. Szymański, Codzienność szkoły. Nauczyciel (s.115). Kraków: Impuls.

Murawska, E. (2014). Barwy nauczycielskiej codzienności. W: J. Łysiak, I. Nowosad, M. Szymański, Codzienność szkoły. Nauczyciel (s. 104). Kraków: Impuls.

Nęcka, E. (2013). Trening twórczości. Sopot: GWO.

Nowak, W. (1989). Konwersatorium z dydaktyki matematyki. Warszawa: PWN.

Osowiecka, M. (2014). Emocje w procesie twórczym. Perspektywa teoretyczna i aplikacje kliniczne. W: Ogrody nauk i sztuk. (s. 270). Wrocław: Fundacja Pro Scientia Publica

Rozmus, A. (2013). Wykładowca doskonały. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Skurzyński, K., (2010). O matematyce nie tylko poważnie. Opole: Wydawnictwo Nowik.

Smak, E. (2014). Innowatyka w edukacji. Opole: Wydawnictwo Nowik.

.

Spitzer, M. (2014). Jak się uczy mózg. Warszawa: PWN.

Stewart, I. (2008). Listy do młodego matematyka. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Schulz, R. (1994). Twórczość Pedagogiczna. Elementy teorii i badań. Warszawa: IBE

Szmidt, K. (2013). Trening kreatywności. Gliwice: HELION.

Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Jantos, E. 2017. Stosowanie pomocy dydaktycznych a kreatywne naucznie matematyki. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 222-236.
Dział
DOŚWIADCZENIE