Władza nagrody literackiej. Prix Goncourt w polu edukacji

  • Alicja Maria Chwieduk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Ponznaiu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Słowa kluczowe: nagroda literacka, Prix Goncourt, Akademia Goncourtów, władza symboliczna, przemoc symboliczna, pole edukacji, dyskurs, Bourdieu, habitus, critical discourse analysis, instytucja, tożsamość, prestiż, nowoczesność

Abstrakt

Artykuł skupia się na relacji Nagrody Goncourtów z polem edukacji na przykładzie Prix Goncourt des Lycéens przyznawanej przez licealistów. Punktem wyjścia do rozważań jest zdefiniowanie Nagrody Goncourtów jako instytucji, która wytwarza własny dyskurs, wywiera znaczącą społecznie i kulturowo przemoc symboliczną, a więc ostatecznie sprawuje władzę: literacką, ekonomiczną, społeczną. Autorka prowadzi analizę przez pryzmat teorii Pierre’a Bourdieu, co przy okazji pozwala wydobyć niektóre mechanizmy działania współczesnego społeczeństwa i podkreślić rodzaj stawek w społecznej grze.

Bibliografia

Barthes, R. (2000). Mitologie. Warszawa: Aletheia.
Bourdieu, P. (2006). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Scholar.
Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki. Kraków: Universitas.
Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii nauczania. Warszawa: PWN.
Ducas, S. (2013). La littérature à quel(s) prix? [Literatura: za jaką cenę?]. Paris: La Découverte.
Foucault, M. (1993). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.
Hache-Bissette, F. (2005) Le Goncourt des lycéens entre prix littéraire et outil pédagogique [Goncourt licealistów: między nagrodą literacką a narzędziem pedagogicznym]. W:
J.-Y. Mollier (red.), Les Goncourt dans leur siècle [Bracia Goncourt i ich stulecie], Lille: Presses Universitaires du Septentrion.
Jabłońska, B. (2006). Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. Qualitative Sociology Review, t. II, nr 1, 53-67.
Jabłońska, B. (2012). Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem – szkic teoretyczny, Studia Socjologiczne, 1, 75-92.
Olechnicki, K., Załęcki P. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti.
Kunz Westerhoff, D. (2005). L’autobiographie mythique.Méthodes et problèmes. Pobrane z: http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/automythe/amintegr.html.
www.academie-goncourt.fr.
Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Chwieduk, A. 2017. Władza nagrody literackiej. Prix Goncourt w polu edukacji. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 149-158.