WPŁYW RELIGII NA WZROST GOSPODARCZY W XX I XXI WIEKU – PRZEGLĄD BADAŃ

Słowa kluczowe: Wyznania, systemy religijne, religijność społeczeństw, etyka w badaniach, gospodarka w XXI wieku, wskaźniki makroekonomiczne.

Abstrakt

Teza. Religia należy do ważnych czynników determinujących zachowania ludzkie oraz postawy życiowe. Poglądy religijne mają przez to istotne znaczenie dla aktywności gospodarczej. W ekonomii pojawiło się wiele opracowań, w których podejmowano problemy relacji religia – życie gospodarcze, jednak z powodów pozamerytorycznych wywołują one kontrowersje, co utrudnia prowadzenie badań i formułowanie jednoznacznych odpowiedzi na pytania pojawiające się na styku religia –ekonomia. Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób religia może wpływać na wzrost gospodarczy i aktywność gospodarczą. Teza pracy zakłada, że istnieje wpływ religii na wzrost gospodarczy, jednak nie jest możliwe jednoznaczne określenie jej pozytywnego lub negatywnego wpływu. Metodyka badawcza obejmuje analizę desktop research danych wtórnych –analiza krytyczną analizę literatury problemu i recepcję dotychczasowych publikacji oraz analizę danych zastanych charakteryzujących gospodarkę, główne wyznania religijne w społeczeństwie i poziom religijności społeczeństwa

Omówione koncepcje. Analizie poddane zostały dotychczasowe badania z zakresu wpływu religii na gospodarkę, z ukierunkowaniem na gospodarkę wolnorynkową. Podmiotami analizy identyfikacyjno-porównawczej były wybrane społeczeństwa i ich gospodarki.

Wyniki i wnioski. Wyniki badań wskazują, że żadnej religii nie można uznać za jednoznacznie pro- lub antywzrostową.

Wartość poznawcza podejścia. Analiza dostarcza odpowiedzi na pytanie, czy religia ma wpływ na wzrost gospodarczy, w jaki sposób należy przeprowadzać badania nad wpływem religii na różne aspekty życia gospodarczego, jak wykorzystywać wyniki takich badań.

Biogram autora

Monika Blanka Pilińska, Katedra Ekonomii Ekologicznej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Absolwentka Stosunków Międzynarodowyh na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Specjalizuje się w badaniach nad sytuacją polityczną, ekonomiczną i społeczną krajów Ameryki Łacińskiej oraz w badaniach z zakresu ekonomii religii.

Bibliografia

Barro, R., McCleary, R. (2003). Religion and Economic Growth across Countries. American Sociological Review, 68 (5), 776. DOI: 10.2307/1519761.

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R., Rapacki, R., Czarny, B. i in.. (2014). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Christians hold largest percentage of global wealth: Report. (2015). Pobrane z: https://economictimes.indiatimes.com/news/company/corporate-trends/christians-hold-largest-percentage-of-global-wealth-report/articleshow/45886471.cms.

Frank, R. (2015). Which religion holds the largest share of wealth?. Pobrane z: https://www.cnbc.com/2015/01/14/the-religion-of-millionaires-.html.

Grim, B., Grim, M. (2018). The Socio-economic Contribution of Religion to American Society: An Empirical Analysis. Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 12. Pobrane z: http://www.religjournal.com/pdf/ijrr12003.pdf.

Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L. (2002). People's Opium? Religion and Economic Attitudes. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.331280.

Keister, L. (2011). How Religion Contributes To Wealth And Poverty. Pobrane z: https://www.huffingtonpost.com/lisa-a-keister/religion-contributes-wealth-poverty_b_1069766.html.

Knack, S., Keefer, P. (1997). Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. The Quarterly Journal Of Economics, 112 (4), 1251-1288. DOI: 10.1162/003355300555475.

McCleary, R. (2008). Religion and Economic Development. Pobrane z: https://www.hoover.org/research/religion-and-economic-development.

McCleary, R. (2011). The Oxford handbook of the economics of religion. New York: Oxford University Press.

Oyedokun, G. (2016). Religion and Financial Economy of the World: How the Present Reflect True Godliness. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2913147.

Pew Research Center. (2012). The Global Religious Landscape. Waszyngton. Pobrane z: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/.

Pew Research Center. (2014). America's Changing Religious Landscape. Pobrane z: http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/.

Pew Research Center. (2017). The Changing Global Religious Landscape. Pobrane z: http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/.

Platteau, J.-P. (2007). Religion, politics, and development: Lessons from the lands of Islam. Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier, 68 (2), 329-351.

Rees, T. (2009). Is Personal Insecurity a Cause of Cross-National Differences in the Intensity of Religious Belief?. Journal of Religion And Society. The Kripke Center, 11. Pobrane z: https://dspace2.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/64442/2009-17.pdf?sequence=1.

Religion prevails in the world. (2017). Pobrane z: http://gallup-international.bg/en/Publications/2017/373-Religion-prevails-in-the-world.

Religión y economía. (2016). Pobrane z: https://www.elcomercio.com/opinion/religion-economia-opinion.html.

Sherkat, D., Ellison, C. (1999). Recent developments and current controversies in the sociology of religion. Annual Review Of Sociology, 25 (1), 363-394. DOI: 10.1146/annurev.soc.25.1.363.

Smith, A. (2015). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opublikowane
2019-08-14
Jak cytować
[1]
Pilińska, M.B. 2019. WPŁYW RELIGII NA WZROST GOSPODARCZY W XX I XXI WIEKU – PRZEGLĄD BADAŃ. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 35-45. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.35.45.