Wpływ działalności Scuoli na rozwój artystyczny Wenecji w dobie Quattrocento

  • Agata Anna Piotrowska MISH UW, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, Polska
Słowa kluczowe: malarstwo weneckie, renesans, Carpaccio, Bellini, Scuole, Wenecja

Abstrakt

Cel badań. Celem badania było określenie roli, jaką odegrały Scuole w rozwoju malarstwa weneckiego w XV wieku, a tym samym lepsze zrozumienie i określenie znaczenia uwarunkowań społeczno-religijnych dla rozwoju malarstwa weneckiego.

Metodologia. Przedmiotem badania stały się trzy cykle malarskie pochodzące ze Scuoli weneckich: Cykl legendy św. Urszuli Carpaccia, Cykl legendy Krzyża Świętego Carpaccia i Genilego Belliniego oraz Cykl ze Scuoli di San Giorgio degli Schiavoni Carpaccia (w szczególności zaś obrazy: Cud relikwii Krzyża Świętego na Rialto oraz Wizja św. Augustyna Carpaccia). Zostały one przeanalizowane w kontekście opisanych wcześniej szczegółowo przemian społeczno-religijnych w XV-wiecznej Wenecji, jak również zasad i idei funkcjonowania Scuoli.

Wyniki. Przeprowadzona analiza pozwoliła lepiej dostrzec i zdefiniować rolę specyficznie weneckich organizacji, jakimi były Scuole, w rozwoju malarstwa. Scuole, pozwalające mieszczanom osiągnąć duże znaczenie społeczne, dawały również swego rodzaju możliwość objęcia zbiorowego patronatu nad sztuką i sprzyjały jej rozwojowi poprzez zamawianie dzieł o nowatorskiej tematyce.

Wnioski. Z analizy wynika, że społeczeństwo weneckie zrzeszone w Scuolach, miało ogromny wpływ na rozwój artystyczny własnego miasta, głównie pod względem rozwoju tematycznego malarstwa. Dzięki zamawianiu przedstawień procesji i uroczystości, Scuole sprawiły, że do obrazów wprowadzone zostały tematy świeckie i przedstawienia miasta prekursorskie względem o wiele późniejszych wedut.

Biogram autora

Agata Anna Piotrowska, MISH UW, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, Polska

Studentka historii sztuki i italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim (MISH), stypendystka programu Peggy Guggenheim Collection, laureatka konkursu Tłumacze Świata (2017). Interesuje się malarstwem weneckim, brytyjską sztuką XIX wieku i poezją romantyczną.

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Piotrowska, A.A. 2018. Wpływ działalności Scuoli na rozwój artystyczny Wenecji w dobie Quattrocento. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 551-559. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.551.559.