Emotikony jako wyraz emocjonalności oraz dopełnienie komunikatu ironicznego a poziom kobiecości i męskości osób uczestniczących w komunikacji internetowej

  • Sara Małgorzata Siomkajło Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 WROCŁAW, Polska
Słowa kluczowe: emotikony, emoji, kobiecość, męskość, ironia, sarkazm, komunikacja internetowa, komunikacja elektroniczna

Abstrakt

Cel badań. Celem artykułu jest przedstawienie analizy własnych badań dotyczących używania emotikonów w komunikacji internetowej jako narzędzia ekspresji emocji oraz wyrażania komunikatów ironicznych. Założono współzależność między poziomem kobiecości a emocjonalnością, wyrażoną liczbą emotikonów użytych w rozmowach prowadzonych przez komunikator Messenger (Facebook) oraz gotowością do użycia emotikonów w komunikacie ironicznym.

Metoda. Grupę badawczą stanowiło 100 osób: 50 kobiet i 50 mężczyzn w wieku 20-35 lat. Badanie prowadzone było przez internet. Posłużono się Inwentarzem do Oceny Płci Psychologicznej Alicji Kuczyńskiej oraz autorską skalą do pomiaru gotowości do użycia emotikonów w komunikacie ironicznym.

Wyniki. Analiza wykazała brak istotnego związku między zmiennymi. Ujawniły się natomiast pewne różnice jakościowe w stosowaniu poszczególnych kategorii emotikonów.

Wnioski. Wyniki mogą prowadzić do wniosku, że specyfika rozmów online oraz prywatność konwersacji osłabiają charakterystyczne zachowania komunikacyjne kobiet i mężczyzn o wyższym lub niższym poziomie kobiecości i męskości, które mogłyby ujawnić się w sytuacjach publicznych.

czególnych kategorii emotikonów.

Wnioski: Wyniki mogą prowadzić do wniosku, że specyfika rozmów online, prywatność konwersacji osłabiają charakterystyczne zachowania komunikacyjne kobiet i mężczyzn o wyższym lub niższym poziomie kobiecości i męskości, a które mogłyby ujawnić się w sytuacjach publicznych.

Biogram autora

Sara Małgorzata Siomkajło, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 WROCŁAW, Polska

Sara Siomkajło – absolwentka studiów licencjackich filologii polskiej na Uniwersytecie
Wrocławskim, studentka psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jej zainteresowania naukowe związane są z psychologią twórczości i edukacji. Autorka i
koordynatorka interdyscyplinarnego projektu „Mobilny Ogródek Literacki” finansowanego
przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. Realizowała w szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych projekty związane z psychoedukacją i rozwijaniem kompetencji
twórczych. Opublikowała artykuł poświęcony edukacji estetycznej oraz pracy warsztatowej z
książką obrazkową (Przegląd Biblioterapeutyczny, 2016). Zainteresowana psychologią emocji
oraz różnymi możliwościami pracy z dziećmi.

Bibliografia

1. Cebula M., Męskość i kobiecość w wymiarze komunikowania, [w:] B. Bartosz (red.), Kobiecość i męskość. Komunikacja, Relacje, Społeczeństwo, Warszawa 2011, s. 169-184.
2. Colston H. L., Lee S. Y., Gender Differences in Verbal Irony Use, „Metaphor and Symbol” 2004, no. 19, p. 289-306.
3. Derks D., Bos A. E. R., Von Grumbkov J., Emoticons in Computer-Mediated Communication: Social Motives and Social Context, „CyberPsychology & Behavior” 2008, no. 11, p. 99-101.
4. Filik R., Țurcan A., Thompson D., Harvey N., Davies H. i Turner A., Sarcasm and emoticons: Comprehension and emotional impact, „The Quarterely Journal of Experimental Psychology” 2016, vol. 69, no. 11, p. 2130-2146.
Pobrano: 16 kwietnia 2017 źródło: http://dx.doi.org/10.1080/17470218.2015.1106566
5. Fullwood C., Orchard L. J., Floyd S. A., Emoticon convergence in Internet chat rooms. „Social Semiotics" 2013, no. 23, p. 648-662.
Pobrano 18 kwietnia 2017 źródło: http://dx.doi.org/10.1080/10350330.2012.739000
6. Ganster T., Eimler S. C., Kramer N. C., Same Same But Different!? The Differential Influence of Smilies and Emoticons on Person Perception, „CyberPsychology, Behavior, and Social Networking” 2012, no. 15, p. 226-230.
7. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, tłum. O. Kubińska, M. Kacmajor, W. Kubiński, Gdańsk 2010.
8. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.
9. Hu T., Guo H., Sun H., Nguyen T. T., Luo J., Spice up Your Chat: The Intentions and Sentiment Effects of Using Emojis, „ICWSM-17 – The 11th International Conference on Web and Social Media” 2017.
Pobrano: 19 kwietnia źródło: https://arxiv.org/abs/1703.02860
10. Ling J., Klinger R., An Empirical, Quantitative Analysis of the Differences between Sarcasm and Irony, „The Semantic Web” 2016, no. 9989, p. 203-216.
Pobrano: 13 kwietnia źródło: http://www.romanklinger.de/publications/
11. Lo S-K., The Nonverbal Communication Functions of Emoticons In Computer-Mediated Communication, „CyberPsychology & Behavior” 2008, no. 11, p. 595-597.
12. Mandal E., Kobiecość i męskość, Warszawa 2003.
13. Ogletree S. M., Fancher J., Gill S., Gender and texting: Masculinity, femininity, and gender role ideology, „Computers in Human Behavior” 2014, no. 37, p. 49-55.
14. Tannen D., Asymetrie: On swoje – ona swoje, [w:] J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów: o komunikowaniu się między ludźmi, tłum. J. Doktór, Warszawa 2000, s. 306-317.
15. Thompson D., Filik R., Sarcasm in Written Communication: Emoticons are Efficient Markers of Intention, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2016, no. 21(2), p. 105-120.
16. Thompson D., Mackenzie I. G., Luthold H., Filik R., Emotional responses to irony and emoticons in written language: Evidence from EDA and facial EMG, „Psychophysiology” 2016, no. 53, p. 1054–1062.
17. Tossel C. C., Kortum P., Shepard C., Barg-Walkow L. H., Rahmati A., Zhong L., A longitudinal study of emoticon use in text messaging from smartphones, „Computers in Human Behavior” 2012, no. 28, p. 659-663.
18. Wolf A., Emotional Expression Online: Gender Differences in Emoticon Use, „CyberPsychology & Behavior” 2000, no. 3, p. 827–833.
19. Zuckerman M., DeFrank R. S., Spiegel N. H., Larrance D. T., Masculinity-Femininity and Encoding of Nonverbal Cues, „Journal of Personality and Social Psychology” 1982, no. 42, p. 548–556.
20. www.emojipedia.org
21. www.oxforddictionaries.com
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Siomkajło, S.M. 2018. Emotikony jako wyraz emocjonalności oraz dopełnienie komunikatu ironicznego a poziom kobiecości i męskości osób uczestniczących w komunikacji internetowej. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 359-370. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.359.370.
Dział
DOŚWIADCZENIE