Nowoczesne zarządzanie w administracji publicznej

  • Malwina Kostrzewska-Obertaniec Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Politologii Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
Słowa kluczowe: zarządzanie, administracja publiczna, public relations, management, public administration, public relations

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania i znalezienia najlepszego modelu zarządzania w polskiej administracji publicznej.

Badania były poświęcone satysfakcji klientów i pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Zostały przeprowadzone w dziewiętnastu punktach obsługi jedenastu wydziałów Urzędu Miasta Krakowa. Ilość wypełnionych ankiet wynosi osiemset trzydzieści, składała się z dziesięciu pytań zamkniętych, czterech otwartych i sześciu pytań znajdujących się w metryczce. Średni czas trwania jednego badania to sześć minut. Ogółem badania trwały dwa tygodnie.

Wyniki wskazały na nieznaczne różnice w ocenie u badanych pracowników i klientów. Urząd postrzegany jest dobrze przez dwie grupy uczestniczące w ankiecie, lecz klienci oceniają badane aspekty wyżej niż pracownicy.

Badanie ukazuje, że środowisko wewnętrzne danej organizacji potrzebuje sprawnego zarządzania i ciągłego motywowania do tego, aby wysoko oceniać organizację w której pracują urzędnicy. Klienci usatysfakcjonowani są zachodzącymi zmianami w administracji państwowej.

Biogram autora

Malwina Kostrzewska-Obertaniec, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Politologii Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Nauki o Polityce.

Zainteresowania naukowe dotyczące zarządzania w administracji publicznej i Public Relations oraz zaufania społecznego względem przedstawicieli elit.

Bibliografia

1. World Bank. (2000). Attacking Poverty. World Development Report 2000/2001. Washington: World Bank [Bank Światowy].
2. Cenker, E. (2002). Public relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
3. Chmielewski, Z. K. (2015). Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4. Griffin, R. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Kaczmarek, W. (2014). Ewolucja zarządzania organizacjami. W: S. Sirko, Zarządzanie organizacjami publicznymi (ss. 35-44). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
6. Nogalski, B. K. (2015). Zmiany Strukyuralne w administracji publiczne - podejście procesowe. W: K. S. Krukowski, Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach (ss. 14-37). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazuskiego.
7. Raczkowski, K. (2015). Zarządzanie publiczne. Teoria i Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
8. Snarska, M. (2009). Public relations instytucji publicznych na przykładzie niemieckich miast. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
9. Walczak, R. (2014). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: Difin.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Kostrzewska-Obertaniec, M. 2018. Nowoczesne zarządzanie w administracji publicznej. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 405-412. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.405.412.