Rola przestrzeni społecznych metropolii wrocławskiej w funkcjonowaniu bezdomnych kobiet

  • Sylwia Bokuniewicz Instytut pedfagogiki, Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska
Słowa kluczowe: bezdomność, kobiety, stygmatyzacja, przestrzeń społeczna, metropolia

Abstrakt

Cel badań. Celem była eksplanacja przestrzeni społecznych metropolii, w jakich funkcjonują kobiety bezdomne.

Metoda badań. Metodą jest wywiad nieustrukturyzowany, w którym samodzielnie dobiera się grupę badawczą ze względu na posiadane szczególne cechy.

Wyniki badań. Każda z osób badanych była na innym etapie swojego życia, reprezentowały różne etapy bezdomności, posiadały inne doświadczenia. Przyczyny bezdomności kobiet: przemoc bliskich osób, utrata pracy, mieszkania, uzależnienia, załamanie planu życiowego. Wyznaczniki codzienności badanych to m.in. zdobywanie pieniędzy, spotykanie się z innymi bezdomnymi, spożywanie alkoholu. Kobiety bezdomne podlegają stygmatyzacji w wielu przestrzeniach społecznych: instytucjach, parkach, kościołach, centrach handlowych, itd.

Wnioski. Badane kobiety są  interesującą, ze względu na swoją różnorodność, grupą badawczą. Zjawisko bezdomności kobiet jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Należy uwrażliwiać społeczeństwo na problem bezdomności, gdyż osobą bezdomną może stać się każdy człowiek.

Biogram autora

Sylwia Bokuniewicz, Instytut pedfagogiki, Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska

Doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Moje zainteresowania to resocjalizacja, psychologa penitencjarna i sądowa, patologie społeczne oraz hobbystycznie film.

Opublikowane
2018-07-22
Jak cytować
[1]
Bokuniewicz, S. 2018. Rola przestrzeni społecznych metropolii wrocławskiej w funkcjonowaniu bezdomnych kobiet. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 48-58. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.48.58.