Świecka edukacja kobiet w świecie islamu.

Wybrane problemy

  • Agnieszka Sobieska Wydział Prawa i Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Pracownia Badań Praw Orientalnych, Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska
Słowa kluczowe: islam, edukacja kobiet, dostęp do edukacji muzułmanek

Abstrakt

Teza. Współcześnie dostęp do edukacji muzułmańskich kobiet jest utrudniony, na co wpływ mają różnorodne czynniki, w tym m.in. religia, bieda, system patriarchalny oraz system polityczno-społeczny danego państwa.

Omówione koncepcje. Artykuł jest próbą przedstawienia aktualnych danych dotyczących dostępu do edukacji muzułmańskich kobiet oraz zwrócenia uwagi na czynniki, które mogą go ograniczać. Dla uprawdopodobnienia wniosków autorka przytacza liczne przykłady ze świata muzułmańskiego. Zastosowane w artykule metody badawcze to metoda historyczna oraz formalno-dogmatyczna obejmująca analizę tekstów prawnych oraz raportów organizacji międzynarodowych.

Wyniki i wnioski. Autorka dokonała przeglądu oraz analizy raportów organizacji międzynarodowych dotyczących problematyki dostępu do edukacji kobiet, w celu uzasadnienia konieczności badań nad tym zagadnieniem. Autorka doszła przy tym do wniosku, że głównymi problemami warunkującymi gorszy dostęp muzułmanek do edukacji wcale nie muszą być bieda i związany z tym analfabetyzm, a system patriarchalny świata muzułmańskiego i sama religia. Artykuł nie ma jednak na celu krytyki islamu ani systemu patriarchalnego świata muzułmańskiego, gdyż nie da się tych dwóch aspektów od siebie oddzielić. Autorka zwróciła też uwagę, na zbyt małe przykładanie uwagi do roli edukacji ponadgimnazjalnej oraz programów nauczania w świecie muzułmańskim.

Biogram autora

Agnieszka Sobieska, Wydział Prawa i Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Pracownia Badań Praw Orientalnych, Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

Ekspert Pracowni Badań Praw Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: prawo muzułmańskie – w szczególności regulacje prawne dotyczące stroju muzułmanki w muzułmańskich krajach arabskich (Egipt, Arabia Saudyjska, Sudan), muzułmańskich krajach niearabskich (Iran, Indonezja, Afganistan i Turcja) oraz krajach Europy Zachodniej. 

Bibliografia

[1]. Ansari, A. (2017). Education among Muslim Women [Edukacja wśród muzułmanek]. Pobrane z: http://www.milligazette.com/news/15402-education-among-muslim-women, (data pobrania: 7.01.2018).
[2]. Baer, E. (2001). Muslim teaching institutions and their visual reflections. The Kuttab. [Refleksje na temat muzułmańskich instytucji edukacyjnych]. Der Islam (78), 73-102. DOI: https://doi.org/10.1515/islm.2001.78.1.73
[3]. Bielawski, J. (1986). Koran. Z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski. Warszawa: PIW.
[4]. Bond, M. (2017). GirlsCount: ONE’s new campaign for girls’ education [Dziewczęta się liczą: Nowa kampania ONE na rzecz edukacji dziewcząt]. Pobrane z: https://www.one.org/canada/blog/girlscount-ones-new-campaign-for-girls-education/, (data pobrania 7.01.2018).
[5]. Crossette, B. (2015). Rising Attacks and Cultural Obstacles Denying Education for Girls [Rosnąca liczba ataków oraz przeszkody kulturowe blokujące kobietom dostęp do edukacji]. Pobrane z: http://www.passblue.com/2015/02/13/rising-attacks-and-cultural-obstacles-denying-education-for-girls/, (data pobrania 28.12.2017).
[6]. Euroislam.pl (2010). Jak walczyć z islamizmem? Wywiad z Danielem Pipesem. Pobrane z: https://euroislam.pl/jak-walczyc-z-islamizmem-wywiad-z-danielem-pipesem/, (data pobrania 7.01.2018).
[7]. Factfish, (2016). Enrolement, tertiary, female (% of total enrolment) - for all countries [Ilość aplikantów płci żeńskiej w stosunku do ogółu aplikantów we wszystkich krajach]. Pobrane z:
[8]. http://www.factfish.com/statistic/enrolement%2C%20tertiary%2C%20female%20of%20total%20enrolment, (data pobrania: 3.03.2017).
[9]. GEM Report, (2017). What did you learn in school? Is ‘B’ for Banana? Or Burka? [Czego nauczyłeś się w szkole? B jak banan czy B jak burka?]. Pobrane z: https://gemreportunesco.wordpress.com/2017/02/08/what-did-you-learn-in-school-is-b-for-banana-or-burka/, (data pobrania 6.01.2018).
[10]. Giziński, J. (2012). W Iranie dyplom uczelni wyższych nie dla kobiet. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/926556-W-Iranie-dyplom-uczelni-wyzszych-nie-dla-kobiet.html, (data pobrania 7.01.2018).
[11]. Huntington, S. (1997). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: WWL Muza.
[12]. Iranwire.com, (2018). Khamenei Bans English from Primary Schools [Khamenei zakazuje nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych]. Pobrane z: https://iranwire.com/en/features/5087, (data pobrania 7.01.2018).
[13]. Iran Human Rights, (2013). Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran [Kodeks Karny Islamskiej Republiki Iranu]. Pobrane z: http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five.html, (data pobrania: 28.12.2017).
[14]. Iran Human Rights Watch, (2017) World Report 2017: Iran Human Rights Watch [Raport 2017: Iran Human Right Watch]. Pobrane z: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/iran, (data pobrania 7.01.2018).
[15]. Khawaja, B., Martínez, E., Van Esveld, B. (2017). The Lost Years. Secondary Education for Children in Emergencies [Stracone lata. Edukacja ponadpodstawowa dla dzieci w krajach ogarniętych sytuacjach kryzysowych]. Pobrane z: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/global-0#7d417c, (data pobrania 28.12.2017).
[16]. Koenig, R. (2000). Iranian Women Hear the Call of Science [Irańskie kobiety słyszą wezwanie nauki]. Pobrane z: http://science.sciencemag.org/content/290/5496/1485.full, (data pobrania: 3.03.2017).
[17]. MEMRI, (2010). Bahraini Liberal: Modernizing the Education System Is the Key to Arab Progress [Bahrajn Liberal: Reforma systemu edukacji jako klucz do arabskiego postępu]. Pobrane z: https://www.memri.org/reports/bahraini-liberal-modernizing-education-system-key-arab-progress, (data pobrania 28.12.2017).
[18]. Mortimer, C. (2017). Number of girls in education around the world falls by hundreds of thousands. [Liczba dziewcząt w edukacji na całym świecie spada o setki tysięcy]. Pobrane z: http://www.independent.co.uk/news/world/girls-in-education-south-sudan-central-african-republic-niger-malala-yousafzai-a7991716.html, (data pobrania 28.12.2017).
[19]. Orzech, A. (2014). Wiza do Iranu, Warszawa: Wielka Litera.
[20]. PEW, (2016). Religion and Education Around the World [Religia i edukacja na świecie]. Pobrane z: http://www.pewforum.org/2016/12/13/how-religion-may-affect-educational-attainment-scholarly-theories-and-historical-background/ (data pobrania 28.12.2017).
[21]. Rożynek, Z. (2014). Edukacja islamu między kobietami Bliskiego Wschodu. Pobrane z: https://www.academia.edu/6937583/Edukacja_islamu_mi%C4%99dzy_kobietami_Bliskiego_Wschodu (data pobrania 28.12.2017).
[22]. Sen, A. (2002). Rozwój i wolność. Poznań: Zysk i S-ka.
[23]. The World Bank, (2017). GIRLS' EDUCATION [EDUKACJA DZIEWCZĄT]. Pobrane z: http://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation#1, (data pobrania 28.12.2017).
[24]. The Civil Code of Iran, (1928). The Civil Code of Iran [Kodeks Cywilny Iranu]. Pobrane z: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=42163, (data pobrania: 28.12.2017).
[25]. UNICEF, (2017). Education Uprooted. For every migrant, refugee and displaced child, education [Edukacja wykorzenionych. Dla każdego migranta, uchodźcy i dziecka wyrwanego ze swojego środowiska]. Pobrane z: https://www.unicef.org/media/files/Education_Uprooted_DIGITAL.pdf, (data pobrania 28.12.2017).
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Sobieska, A. 2018. Świecka edukacja kobiet w świecie islamu.: Wybrane problemy. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 101-111. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.101.111.