Wyspa Hans – Arktyczny spór terytorialny pomiędzy Danią a Kanadą i jego implikacje

  • Paulina Kozioł Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, Polska
Słowa kluczowe: Wyspa Hans, Spór terytorialny, Arktyka, Dania, Kanada, wojna whiskey

Abstrakt

Cel

Celem badań było dokonanie analizy arktycznego sporu terytorialnego pomiędzy Danią a Kanadą toczonego o wsypę Hans. Badanie polegało na kompletnym ujęciu przyczyn sporu, jego przebiegu, a także implikacji na przyszłość.

Metoda badań

Spór terytorialny o wyspę Hans został zbadany w opraciu o analizę historyczną oraz analizę źródeł pierwotnych i wtórnych. 

Wyniki

Badanie wykazało, iż arktyczny spór terytorialny o wyspę Hans ma historycznie długi przebieg i jak dotąd nie udało się znaleźć jego rozwiązania. Istnieje kilka propozycji rozwiązania sporu, jednak żadna z nich obecnie nie jest brana pod uwagę. Bardzo możliwe, że w przyszłości w rozwiązanie sporu włączy się Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz społeczność międzynarodowa. Na przebieg sporu mogą mieć wpływ zmiany klimatyczne postępujace w Arktyce. 

Wnioski

Spór terytorialny o wyspę Hansa różni się od innych sporów. Przebiega za pomocą dyplomatycznych przepychanek niejednokrotnie z elementami humorystycznymi przez co był określony mianem ''wojny whiskey''. 

 

Biogram autora

Paulina Kozioł, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, Polska

doktorantka

Bibliografia

[1] 2 countries have been fighting over anuninhabited Island by leaving each other bottles of alcohol for over 3 decades Pobrano z: http://www.businessinsider.com/canada-and-denmark-whiskey-war-over-hans-island-2016-1?IR=T (dnia 05.01.2018).
[2] Aaalto P., Jaakkola I. (2015). Arctic energy policy: global, international, transnational and regional levels. W: L. C. Jensen, G. Hønneland (red.) Handbook of the Politics of the Arctic, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA
[3] Agreement relating to the delimitation of the continentalshelf between Greenland and Canada (with annexes). Signed at Ottawa 17 December 1973. Pobrano z: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20950/volume-950-I-13550-English.pdf (dnia 05.01.2018).
[4] Byers M. (2013). International Law and Arctic, United Kingdom: Cambridge University Press
[5] Byers M. (2010). Who owns the Arctic? Understanding sovereignity disputes in the North. Canada: Douglas & McIntyre
[6] Brunet-Jailly (2015). Border Disputes: A global Encyclopedia. Santa Barbara, California, Denver, Colorado: ABC-Clio.
[7] Canada and Denmark Issue Statement on Hans Island Pobrano z: https://www.canada.ca/en/news/archive/2005/09/canada-denmark-issue-statement-hans-island.html (dnia 05.01.2018)
[8] Canadian, Danish researchers to work on disputed Hans Island Pobrano z: http://www.cbc.ca/news/canada/north/canadian-danish-researchers-to-work-on-disputed-hans-island-1.643889 (dnia 06.01.2018)
[9] Canada, Denmark should turn Hans Island into a condminium. Pobrano z: http://www.cbc.ca/news/canada/north/canada-denmark-should-turn-hans-island-into-a-condominium-academics-1.3315640 (dnia 06.01.2018)
[10] Dick L. (2005). Ellesmere Island W: Nutall M. Encyclopedia of the Arctic, New York and London: Routledge
[11] Ellesmere Island. Pobrano z: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/ellesmere-island/ (dnia 05.01.2018)
[12] Guo R. (2007). Territorial Disputes and Resource Management. A Global Handbook. New York: Nova Science Publishers, Inc.
[13] Hans across the Water: Brewery, beer store wade into Arctic Island tiff to appealfor diplomacy over pints. Pobrane z: http://nationalpost.com/news/canada/hans-across-the-water-brewery-beer-store-wade-into-arctic-island-tiff-to-appeal-for-diplomacy-over-pints (dnia 06.01.2018)
[14] Hans off! Canada and Denmark’s Arctic Dispute. Pobrano z http://www.businessinsider.com/canada-and-denmark-whiskey-war-over-hans-island-2016-1?IR=T (dnia 05.01.2018)
[15] Hans off our Island! Pobrano z: http://cphpost.dk/history/hans-off-our-island.html (dnia 05.01.2018).
[16] Huebert R. (2005). The Return of the Vikings. The Canadian-Danish dispute over Hans Island- new challenges for the control of the Canadian North W: F.Berkes (red.) Breaking Ice. Renewable Resource and Ocena Management in the Canadian North, Calgary: University of Calgary Press
[17] Hund A. J. (2014) Hans Island Dispute, Santa Barbara, California: ABC CLIO
[18] Insula Hans Universalis. Pobrane z: http://www.hansuniversalis.org/hans_island_claim.html (dnia 06.01.2018)
[19] Pharand D. (1984). International Straits of the World. The Northwest Passage: Arctic Straits. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
[20] Schönfeldt, K. (2017). The Arctic in International Law and Policy, Oxford and Portland, Oregon: Heart Publishing
[21] Stone D.P. (2015). The changing Arctic Environment. The Arctic Messenger, New York: Cambridge University Press
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Kozioł, P. 2018. Wyspa Hans – Arktyczny spór terytorialny pomiędzy Danią a Kanadą i jego implikacje. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 121-127. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.121.127.