Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych prowadzona przez polskie gminy (na przykładzie Częstochowy)

  • Maria Kotkiewicz Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja społeczna, organizacje pozarządowe

Abstrakt

Teza. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost aktywności jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie partycypacji społecznej, realizowanej wśród mieszkańców.

Omówione koncepcje. W artykule na przykładzie gminy miasta Częstochowa omówiona zostanie idea budżetu obywatelskiego, sposoby jego wdrażania, a także rola organizacji pozarządowych w jego realizacji.

Wyniki i wnioski. Swoją działalność w zakresie partycypacji społecznej gminy prowadzą za pomocą różnych form, do których zaliczyć można wszelkie inicjatywy lokalne, konsultacje społeczne i budżet obywatelski. Wśród wymienionych form największą popularność zyskał budżet obywatelski, pozytywnie przyjęty zarówno w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Łódź), średnich (Częstochowa, Płock), jak i mniejszych (Karpacz, Kostrzyn).

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia

Podjęty w artykule temat wzrostu aktywności społecznej w związku z wprowadzaniem  budżetu obywatelskiego w Częstochowie nie doczekał się jeszcze szczegółowych analiz. Tekst stanowi ważny przyczynek do badania zjawiska partycypacji społecznej, realizowanej w jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Biogram autora

Maria Kotkiewicz, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Doktorantka na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Interesuje się działalnością organizacji pozarządowych oraz aktywnością obywatelską. Jest członkinią Rady Wydziału Politologii. Działa społecznie w organizacjach pozarządowych.

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Kotkiewicz, M. 2018. Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych prowadzona przez polskie gminy (na przykładzie Częstochowy). Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 234-244. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.234.244.
Dział
TRANSGRESJA