George Polya i jego dobre rady dla nauczycieli matematyki na tle wybranych koncepcji efektywnego nauczania.

  • Tomasz Wojciech SZWED Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
Słowa kluczowe: matematyka, skuteczność, efektywność, nastawienie na rozwój, odkrycie matematyczne, Polya

Abstrakt

Teza

Skuteczne nauczanie matematyki jest umiejętnością pedagogiczną niezwykle rzadką. Opiera się bowiem na osobowości nauczyciela, jego relacjach z uczniem i efektywnym procesie nauczania – uczenia. Sukces w tym obszarze jest zależny od wielu czynników, ale przede wszystkim od postawy nauczyciela.

 Omówione koncepcje

W artykule zostały opisane strategie skutecznego nauczania oparte na wynikach badań ogólnoświatowych oraz polskich doświadczeniach metodycznych w nauczaniu różnych przedmiotów. Pokazane są strategie oceniania kształtującego, szczególnie efektywne praktyki nauczania promowane przez TC w Nowym Yorku oraz podstawy dobrego nauczania Billa Johnsona i Jo Boaler. Na tle tych koncepcji przedstawiony jest pomysł na nauczanie matematyki Georga Polya. Jego odkrycia opublikowane w 1962 roku zdają się nie odbiegać od nowoczesnych trendów ostatnich kilku lat. 

Wyniki i wnioski

Matematyka i jej nauczanie rządzą się swoimi prawami. Nie mają większego znaczenia metody nauczania i uczenia się uczniów, jeśli podstawą nie jest serdeczność, konsekwencja
i pozytywne nastawienie nauczyciela mającego dobre relacje ze swoim uczniem. Sposoby nauczania pozostają wtedy kwestią drugorzędną

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia

Prezentowany materiał jest syntezą kilku ważnych i efektywnych strategii nauczania. W kontekście problemów z nauczaniem matematyki, które ujawniają się w wynikach egzaminów zewnętrznych, pokazanie ich szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności nauczycieli matematyki, może przynieść bardzo wymierne rezultaty. Zestawienie koncepcji nowych z koncepcją niemal z połowy XX wieku, wydaje się bardzo oryginalne i intrygujące.

Biogram autora

Tomasz Wojciech SZWED, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska

mgr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki w liceum mistrzostwa sportowego w Raciborzu.

Redaktor matematyki w Oficynie Edukacyjnej Krzysztof Pazdro.

Metodyk, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny w OKE Wrocław. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

Doktorant pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim.

Zainteresowania badawcze: efektywne nauczanie i uczenie matematyki, motywacja i wpływ charakteru ucznia i nauczyciela na efekty kształcenia, pomiar dydaktyczny, popularyzacja matematyki.

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
SZWED, T.W. 2018. George Polya i jego dobre rady dla nauczycieli matematyki na tle wybranych koncepcji efektywnego nauczania. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 317-329. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.317.329.
Dział
DOŚWIADCZENIE