Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – konflikty

Autor

  • Aleksandra Surma-Wiśniewska Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2023.116.127

Słowa kluczowe:

organizacja, zarządzanie, lider, przywództwo, konflikt

Abstrakt

Cel. Celem artykułu jest analiza stanu wiedzy, przedstawienie wybranych możliwości oraz sposobów rozwiązywania konfliktów, a także wyjaśnienie kluczowych pojęć i definicji z omawianego zakresu. To również zwrócenie uwagi na źródła powstania, jak też skutki konfliktów.

Omówione koncepcje. Artykuł jest publikacją o charakterze przeglądowym. Na podstawie przeglądu dostępnej literatury podjęta została próba analizy funkcjonowania organizacji oraz roli, jaką pełni jednostka nią zarządzająca. Przedstawione zostały możliwości rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W pierwszej części artykułu autorka poświęca uwagę definicji organizacji. Druga część artykułu, to zwrócenie uwagi na znaczenie przywództwa i istotną rolę lidera w organizacji. Trzecia i ostatnia część artykułu poświęcona jest konfliktowi. Przyjęta metoda badawcza to przegląd aktualnej literatury przedmiotu oraz analiza istniejących badań. Przedmiotem badań były dostępne artykuły naukowe oraz literatura dotycząca organizacji oraz konfliktów, które mogą mieć w nich miejsce.

Wyniki i wnioski. Niniejszy artykuł jest konglomeratem dotychczasowo przeprowadzonych badań. Pomimo wielu podjętych dyskusji oraz przeprowadzonych i zrealizowanych badań, nie ma ściśle określonego jednego schematu rozwiązywania konfliktów oraz łagodzenia kryzysów w organizacjach. Zagadnienie to jest w dalszym ciągu przedmiotem wielu badań.

Wartość poznawcza. W artykule przedstawione zostały definicje najważniejszych pojęć, celem usystematyzowania wiedzy związanej z tematem. Przeanalizowane zostały skutki konfliktów oraz wskazano na kluczowe źródła konfliktu. Przedstawiono możliwości i sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Poniższy artykuł może stanowić bazę do prowadzenia dalszych badań jak też dyskusji naukowych.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Armstrong, M. (2018). Vademecum jeszcze lepszego menedżera. Kluczowe techniki i umiejętności menedżerskie od A do Z. Dom Wydawniczy Rebis.

Avery, C. G. (2009). Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Baczewska-Ciupak, M. (2013). Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

Bargiel-Matusiewicz, K. (2010). Negocjacje i mediacje. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Borkowski, J. (2000). O konflikcie i negocjacjach. Wybrane problemy psychologii organizacji. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., & Supernat J. (2005). Nauka organizacji i zarządzania. Kolonia.

Ciekanowski, Z., Nowicka, J., & Załoga, W. (2019), Konflikt jako element zarządzania organizacją. Nowoczesne Systemy Zarządzania, 1(14), 39-52. https://doi.org/ 10.37055/nsz/129539

Czainska. K. (2010). Odkryć zarządzanie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Galata, S. (2007). Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją. Ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka. Wydawnictwo Difin.

Gątorska, M. K. (2016), Źródła konfliktów występujące w organizacji. Ekonomia i Zarządzanie, 2(9), 38-57. http://doi.org/10.21784/EiZ.2016.022

Gospodarek, T. (2018). Biała księga zarządzania. Wydawnictwo Difin.

Griffin, R. W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hamilton Ch. (2011). Skuteczna komunikacja w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harvard Business Review. (2018). Podręcznik menedżera. 17 najważniejszych umiejętności lidera. Dom Wydawniczy REBIS.

Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Wydawnictwo Difin.

Kisielnicki, J. (2008). Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kuc, B. R., & Moczydłowska, J. M. (2009). Zachowania organizacyjne. Wydawnictwo Difin.

Lachiewicz, S. (2007). Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Latusek-Jurczak, D., Olejniczak, T., & Piotrowski, W. (2018). Teoria organizacji. Nauka dla praktyki. Wydawnictwo Poltex.

Markiewicz, K., & Wawer, M. (2005). Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Difin.

Marques, J. (2013). Lider(ka) z krwi i kości. Świadome przywództwo. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcki, Z. (1994). Negocjacje w biznesie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Penc, J. (2010). Komunikacja i negocjowanie w organizacji. Wydawnictwo Difin.

Penc, J. (2017). Zarządzanie w biznesie i administracji. Zasady działania operacyjnego i strategicznego. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Sarnacka-Smith, A. (2017). Everest Lidera. O wartościach, silnym zespole i skutecznym przywództwie. MT Biznes.

Schmidt, W. H. (2005). Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Helion.

Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2020), Odporność i przedsiębiorczość w zarządzaniu kryzysowym. Ekonomia społeczna, 2(3), 22-36. https://doi.org/10.15678/ES.2020.2.03

Sikorski, Cz. (2005). Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji. C. H. Beck.

Simerson B. K., Venn M. L. (2010). Menedżer jako lider. Oficyna Wolters Kluwer.

Skoczylas, M. (2014). Przyczyny, skutki oraz strategie rozwiązywania konfliktów między studentami na uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 13, 115-129.

Soroka-Potrzebna, H. (2021). Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym – podejście tradycyjne i zwinne. Przegląd Organizacji, 11(982), 38-44. https://doi.org/10.33141/po.2021.11.05

Tracy, B. (2010). Jak przewodzą najlepsi liderzy. Sprawdzone sposoby i sekrety, jak wydobyć maksimum z siebie i innych. MT Biznes.

Wajda, A. (2003). Organizacja i zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wasil-Rusecka, W. (2021), Rola dialogu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów społecznych. Roczniki Nauk Prawnych, 3(31/2021), 127-149. ttps://doi.org/10.18290/rnp21313.8

Więcek-Janka, E. (2016). Zmiany i konflikty w organizacji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Podstawy zarządzania. Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Pobrania

Opublikowane

2023-08-31

Jak cytować

[1]
Surma-Wiśniewska, A. 2023. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – konflikty. Ogrody Nauk i Sztuk. 13, 13 (sie. 2023), 116–127. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2023.116.127.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE