Perspektywa uczniowska, rodzicielska i nauczycielska - trzy spojrzenia na edukację zdalną. Badanie w działaniu w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Autor

  • Karolina Piekarska Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2022.194.204

Słowa kluczowe:

edukacja zdalna, pandemia, COVID-19, nauczyciele, uczniowe, rodzice

Abstrakt

Cel. Tekst przedstawia wyniki badań zrealizowanych w okresie: grudzień 2020 – marzec 2021. Ich celem było poznanie trzech perspektyw dotyczących odbioru edukacji zdalnej 
w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2: perspektywy uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, perspektywy rodziców, perspektywy nauczycieli; sformułowanie wniosków z badań 
i stworzenie na ich podstawie materiału edukacyjnego ze wskazówkami dotyczącymi tego, jak można o siebie zadbać w czasie kryzysu, a także co należy uwzględnić podczas organizowania edukacji online w przyszłości. 

Metodologia. Przeprowadzone badania zostały osadzone w strategii jakościowej, 
w schemacie badania w działaniu. Wybraną metodą zbierania danych był wywiad indywidualny częściowo kierowany, natomiast narzędziem: autorskie kwestionariusze wywiadu dla trzech grup: nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Do badań zaproszono trzy rodziny oraz czworo nauczycieli. W rozmowach z badanymi uzyskano odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobów realizacji zajęć zdalnych, funkcji szkoły, oczekiwań, pozytywnych i negatywnych aspektów kształcenia online, samopoczucia, sfery zawodowej i życia prywatnego. Na podstawie uzyskanych informacji oraz naukowych źródeł stworzono materiał edukacyjny „Edukacja zdalna – jak się odnaleźć”. Udostępniono go w formie pdf  Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorium Oświaty, rozmówcom oraz dziewięćdziesięciu siedmiu szkołom. 

Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że każda osoba zauważyła więcej negatywnych aspektów edukacji zdalnej niż pozytywnych, a także doświadczyła nieprzyjemnych dolegliwości zarówno ze strony fizycznego, jak i psychicznego samopoczucia. Stworzony materiał edukacyjny natomiast stał się praktyczną pomocą szczególnie dla rodziców oraz nauczycieli.

Wnioski. Edukacja zdalna niesie z sobą więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. Obciąża swym ciężarem zarówno dzieci, jak i dorosłych, jednak szczególne zagrożenie stanowi dla rozwoju społecznego i emocjonalnego młodych ludzi. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Karolina Piekarska - Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń

Karolina Piekarska - Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pedagogiki przedszkolnej i
wczesnoszkolnej, studentka studiów magisterskich na kierunku
pedagogika o specjalności: wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o
specjalnych potrzebach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Członkini Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Studenckiego
Koła Naukowego Pedagogów UMK, wolontariuszka Uniwersyteckiej Poradni
Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA prowadzonej przez Wydział Filozofii i
Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK.
Moje zainteresowania to pedagogika szkolna, psychologia rozwoju
człowieka oraz suicydologia; szczególne zamiłowanie przejawiam wobec
tematyki rozwoju emocjonalno-społecznego człowieka oraz kształtowania
tożsamości.

Bibliografia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrane 02.02.2022 z:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf.

Afelt, A., Kossowska, M., Owczuk, R., Ochab-Marcinek, A., Paczos, W., Rosińska, M., Rychard, A., Smiatacz, T. (2021). Stanowisko 10. Zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci

i młodzieży. Dostęp 02.02.2022 w: https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3233-stanowisko-10-zespolu-ds-covid-19-przy%20prezesie-pan-konsekwencje-pandemii-covid-19-dla-zdrowia-psychicznego-i-edukacji-dzieci-i-mlodziezy.

Białousz K. (2021). Jak dbać o zdrowie psychiczne podczas epidemii?. Pobrano 02.02.2022 z:

http://www.zsdowspuda.nazwa.pl/szkola/images/dydaktyka/emilka01/04jakdbac.pdf.

Buchner, A., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. II edycja. Raport. Centrum Cyfrowe. Pobrano 02.02.2022 z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Raport_Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf.

Centrum Cyfrowe (2020). Problem Wykluczenia Cyfrowego w edukacji zdalnej. Pobrano 02.02.2022 z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/03/Problem-wykluczenia-cyfrowego-w-edukacji-zdalnej-2020.pdf.

Červinková, H. (2011). Edukacyjne badania w działaniu - w poszukiwaniu emancypacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych. Animacja życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje, 2(5), 7-10.

Czerepaniak-Walczak, M. (2013). Etyczne aspekty badania w działaniu: poszanowanie praw uczestników badań. W H. Červinková & B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gov, (2021). Gdzie znajdziesz pomoc w przypadku pogorszenia stanu psychicznego. Dostęp 02.02.2022 w: https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego.

Jankowiak, B., Jaskulska, S. (2020). Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Przegląd Pedagogiczny, 1, 219–232. DOI: 10.34767/PP.2020.01.13.

Krauze-Sikorska, H., Klichowski, M., Jaskulska, S., Jankowiak, B., Sikorska, J., Koziarski, J. (2020). Twoja lekcja w przyszłości. Jak wyobrażasz sobie naukę w szkole po pandemii COVID-19? Raport z badania ankietowego. VULCAN. Pobrano 02.02.2022 z: https://sites.google.com/view/twoja-lekcja-w-przyszlosci.

Poleszak, W., Pyżalski, J. (2020). Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii. W J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja. Pobrano 02.02.2022 z: https://zdalnie.edu-akcja.pl/#pobierz-ebooka.

Taraszkiewicz, M., Nalepa, Z. (2020). Jak wspierać dzieci w kryzysie?. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

[1]
Piekarska, K. 2022. Perspektywa uczniowska, rodzicielska i nauczycielska - trzy spojrzenia na edukację zdalną. Badanie w działaniu w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Ogrody Nauk i Sztuk. 12, 12 (sie. 2022), 194–204. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2022.194.204.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE